Back to projects overview

Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018

Total grant: 204 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 204 000,00 Kč
2018 204 000,00 Kč