Back to projects overview

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2016–2020

Total grant: 23 607 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 13 825 000,00 Kč
2016 1 781 000,00 Kč
2017 3 011 000,00 Kč
2018 3 011 000,00 Kč
2019 3 011 000,00 Kč
2020 3 011 000,00 Kč