Centrální index EDS ve VuFindu KNAV

 

Jako novinka bylo pro uživatele KNAV zpřístupněno ve VuFindu KNAV vyhledávání v centrálním indexu EDS (EBSCO Discovery Service). Centrální index EDS vytváří EBSCO na základě smluvní spolupráce s jednotlivými vydavateli a producenty dat. Jedná se o datový soubor selekčních výrazů vytvářený procesem indexování dat z elektronických informačních zdrojů (metadata, abstrakt, plný text). Centrální index EDS je možné implementovat přes EDS API do vyhledávače VuFind KNAV a kombinovat tak vyhledávání v centrálním indexu s vyhledáváním v lokálních indexech vlastních zdrojů KNAV (př. katalog knihovny).

Vyhledávání v centrálním indexu EDS je k dispozici v profilu Knihovny AV ČR, v. v. i., ve vyhledávači VuFind viz http://vufind.lib.cas.cz/ustav/KNAV. Uživatel dostane na svůj rešeršní dotaz výsledky buď jen z centrálního indexu EDS nebo kombinované s výsledky z katalogu KNAV a dalších lokálních indexů (indexované záznamy e-knih). Nepřihlášený uživatel ve VuFindu KNAV může vyhledávat v centrálním indexu EDS jen na úrovni tzv. guest přístupu. Na rozdíl od tzv. full přístupu (pouze pro přihlášené uživatele KNAV) nemá ve výsledcích dostupné záznamy z bibliografických a citačních databází (př. indexy WOS, Scopus) a nemá dostupné fulltextové linky u záznamů z EBSCO kolekcí (PDF nebo HTML). V případě guest přístupu je podrobnost záznamů u některých fulltextových databází (př. Elsevier, JSTOR) omezena pouze na základní metadata.

Full přístup k centrálnímu indexu EDS ve VuFindu KNAV má pouze registrovaný uživatel KNAV po přihlášení ve VuFindu KNAV (přihlašovací link v rozhraní vpravo nahoře viz http://vufind.lib.cas.cz/ustav/KNAV/MyResearch/Home). V tomto případě je výsledkem vyhledávání množina záznamů z centrálního indexu EDS odpovídající zadanému dotazu. Záznamy s fulltextovými linky jsou však dostupné pouze u výsledků, které jsou nativně z EBSCO kolekcí. Ověřit dostupnost fulltextu u všech ostatních výsledných záznamů lze pro oprávněného uživatele pomocí ikony SFX (link resolveru SFX KNAV). Uživatel je přesměrován na přihlášení k IdP KNAV (vzdálený přístup k EIZ KNAV) a po ověření jeho identity je vygenerována odpovídající nabídka dostupných služeb pro daný dokument. Discovery systémy používají primárně právě link resolvery pro přístup k fulltextům.

U každého výsledného záznamu je také dostupný link („E“ikona) pro zobrazení úplného záznamu dokumentu v nativním rozhraní EBSCO Discovery Service. Pokud to bude záznam dokumentu, který je předplácen KNAV v rámci časopiseckých kolekcí EBSCO (př. EBSCO Academic Search Complete) nebo kolekcí e-knih EBSCO (př. EBSCO eBook Academic Collection), tak bude v nativním rozhraní EDS dostupný i fulltext dokumentu. Uživatel je stejně jako v případě SFX nejdříve přesměrován na přihlášení k IdP KNAV (vzdálený přístup k EIZ KNAV) a po ověření jeho identity se dostane k danému záznamu dokumentu v nativním rozhraní EDS. Přihlašování k IdP KNAV je nutné pouze při prvním kliknutí na SFX ikonu nebo „E“ikonu v rámci jedné session.

V současnosti jsou potřeba dvě přihlášení pro maximální využití centrálního indexu EDS registrovaným uživatelem KNAV – ve VuFindu KNAV a k IdP KNAV. Sloučení do jedné přihlašovací procedury by měla umožnit shibbolethizace VuFindu KNAV plánovaná Oddělením informačních technologií KNAV na rok 2014.

 

 

. Centrální index EDS ve VuFindu KNAV. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/en/casopis_informace/centralni-index-eds-ve-vufindu-knav/

Print this page