New items: July–August 2020

New items in the LCAS:  July–August 2020

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for the Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection July–August 2020

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in the Digital Library of the CAS (acces via reserved computers in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

string(546) "Kniha reflektuje současné diskuse a přístupy ke zkoumání korupce, jejímu měření a monitoringu, předkládá základní typologie korupce a rozebírá související pojmy, jako je patronáž a klientelismus. Před konkrétním rozborem korupčního prostoru v současném českém prostředí hledá obecnější faktory v procesech transformace s důrazem na otázku (ne)budování státu a způsobu vytváření ekonomických a politických aktérů. Jádrem práce je rozbor prostoru korupčních příležitostí v České republice."

Vladimíra Dvořáková

O prostoru korupčních příležitostí: kdy, kde a jak se vytváří v České republice

Kniha reflektuje současné diskuse a přístupy ke zkoumání korupce, jejímu měření a monitoringu, předkládá základní typologie korupce a rozebírá související pojmy, jako je patronáž a klientelismus. Před konkrétním rozborem korupčního prostoru v současném českém prostředí hledá obecnější faktory v procesech transformace s důrazem na otázku (ne)budování státu a způsobu vytváření ekonomických a politických aktérů. Jádrem práce je rozbor prostoru korupčních příležitostí v České republice.

Publisher: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020

string(515) "Západní společenská stabilita poválečných let je v mnohém paradoxně dílem komunismu: demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen: vzdělávací politika a státní podpora jim umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví částečně detabuizovaly sexuální život a ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného."

Kristen Rogheh Ghodsee

Proč mají ženy za socialismu lepší sex: a další argumenty pro ekonomickou nezávislost

Západní společenská stabilita poválečných let je v mnohém paradoxně dílem komunismu: demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen: vzdělávací politika a státní podpora jim umožnily kariéru, sexuologie a zdravotnictví částečně detabuizovaly sexuální život a ženské tělo přestalo být vlastnictvím někoho jiného.

Publisher: Host, 2020

string(821) "Novinářka Alice Robbová se na jedné výzkumné výpravě v Peru naučila lucidnímu snění, při němž si spící člověk uvědomuje svůj stav, a dokonce může ovlivňovat podobu vlastních snů. Pro Robbovou to byl matoucí a zároveň povznášející zážitek. Následující měsíce zasvětila studiu současného vědeckého poznání snů a nemohla si vybrat lepší chvíli: kognitivní vědci a psychologové se v současnosti začínají znovu zajímat o sny a snaží se pochopit, proč se nám zdají. Nesníme totiž náhodně, sny zjevně mají svůj účel. Pomáhají nám učit se, a dokonce i překonávat traumata. Robbová čerpá z historických i aktuálních výzkumů, z vlastní i cizí zkušenosti a ukazuje, proč má snění pro naše duševní i tělesné zdraví zásadní význam."

Alice Robbová

Proč sníme?: o transformační síle našich nočních výprav

Novinářka Alice Robbová se na jedné výzkumné výpravě v Peru naučila lucidnímu snění, při němž si spící člověk uvědomuje svůj stav, a dokonce může ovlivňovat podobu vlastních snů. Pro Robbovou to byl matoucí a zároveň povznášející zážitek. Následující měsíce zasvětila studiu současného vědeckého poznání snů a nemohla si vybrat lepší chvíli: kognitivní vědci a psychologové se v současnosti začínají znovu zajímat o sny a snaží se pochopit, proč se nám zdají. Nesníme totiž náhodně, sny zjevně mají svůj účel. Pomáhají nám učit se, a dokonce i překonávat traumata. Robbová čerpá z historických i aktuálních výzkumů, z vlastní i cizí zkušenosti a ukazuje, proč má snění pro naše duševní i tělesné zdraví zásadní význam.

Publisher: Host, 2020

string(664) "In The Common Law Inside the Female Body, Anita Bernstein explains why lawyers seeking gender progress from primary legal materials should start with the common law. Despite its reputation for supporting conservatism and inequality, today's common law shares important commitments with feminism, namely in precepts and doctrines that strengthen the freedom of individuals and from there the struggle against the subjugation of women. By re-invigorating both the common law - with a focus on crimes, contracts, torts, and property - and feminist jurisprudence, this highly original work anticipates a vital future for a pair of venerable jurisprudential traditions."

Anita Bernstein

The common law inside the female body

In The Common Law Inside the Female Body, Anita Bernstein explains why lawyers seeking gender progress from primary legal materials should start with the common law. Despite its reputation for supporting conservatism and inequality, today's common law shares important commitments with feminism, namely in precepts and doctrines that strengthen the freedom of individuals and from there the struggle against the subjugation of women. By re-invigorating both the common law - with a focus on crimes, contracts, torts, and property - and feminist jurisprudence, this highly original work anticipates a vital future for a pair of venerable jurisprudential traditions.

Publisher: Cambridge University Press, 2019

string(611) "Miliony lidí po celém světě se ve 20. století upsaly myšlence komunismu. Ať byly jejich pohnutky jakékoliv, žádná jiná ideologie neovlivnila moderní dobu tak pronikavě a trvale jako právě vize spravedlivé beztřídní společnosti. Kniha Soudruzi a jejich svět podniká cestu do hlubin této pro nás již exotické mentality: rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas."

Pavel Kolář

Soudruzi a jejich svět: sociálně myšlenková tvářnost komunismu

Miliony lidí po celém světě se ve 20. století upsaly myšlence komunismu. Ať byly jejich pohnutky jakékoliv, žádná jiná ideologie neovlivnila moderní dobu tak pronikavě a trvale jako právě vize spravedlivé beztřídní společnosti. Kniha Soudruzi a jejich svět podniká cestu do hlubin této pro nás již exotické mentality: rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas.

Publisher: NLN; Ústav pro studium totalitních režimů, 2019

string(610) "Historik Joshua B. Freeman v erudované a zároveň čtenářsky přístupné knize zkoumá moderní svět a průmyslovou revoluci z nečekané perspektivy: prostřednictvím samotných továren. První mechanizované tkalcovské stavy, monstrózní ocelárny i současné plně automatizované výrobní linky jsou hlavními protagonisty širšího příběhu moderní civilizace: určují podobu a hodnotu práce, a tudíž formují společenské vztahy i politiku, kousek po kousku požírají přírodní zdroje a neustále chrlí další a další výrobky, jež dnes definují člověka a ničí planetu."

Joshua Benjamin Freeman

Behemot: dějiny továrny a utváření moderního světa

Historik Joshua B. Freeman v erudované a zároveň čtenářsky přístupné knize zkoumá moderní svět a průmyslovou revoluci z nečekané perspektivy: prostřednictvím samotných továren. První mechanizované tkalcovské stavy, monstrózní ocelárny i současné plně automatizované výrobní linky jsou hlavními protagonisty širšího příběhu moderní civilizace: určují podobu a hodnotu práce, a tudíž formují společenské vztahy i politiku, kousek po kousku požírají přírodní zdroje a neustále chrlí další a další výrobky, jež dnes definují člověka a ničí planetu.

Publisher: Host, 2019

string(860) "What are philosophers trying to achieve? How can they succeed? Does philosophy make progress? Is it in competition with science, or doing something completely different, or neither? Timothy Williamson tackles some of the key questions surrounding philosophy in new and provocative ways, showing how philosophy begins in common sense curiosity, and develops through our capacity to dispute rationally with each other. Discussing philosophy's ability to clarify our thoughts, he explains why such clarification depends on the development of philosophical theories, and how those theories can be tested by imaginative thought experiments, and compared against each other by standards similar to those used in the natural and social sciences. He also shows how logical rigour can be understood as a way of enhancing the explanatory power of philosophical theories."

Timothy Williamson

Doing philosophy: from common curiosity to logical reasoning

What are philosophers trying to achieve? How can they succeed? Does philosophy make progress? Is it in competition with science, or doing something completely different, or neither? Timothy Williamson tackles some of the key questions surrounding philosophy in new and provocative ways, showing how philosophy begins in common sense curiosity, and develops through our capacity to dispute rationally with each other. Discussing philosophy's ability to clarify our thoughts, he explains why such clarification depends on the development of philosophical theories, and how those theories can be tested by imaginative thought experiments, and compared against each other by standards similar to those used in the natural and social sciences. He also shows how logical rigour can be understood as a way of enhancing the explanatory power of philosophical theories.

Publisher: Oxford University Press, 2018

string(620) "Kniha poodhaluje nejen to, proč si Adolf Hitler vybral děti zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda a z jeho synů udělal první dva Rakušany deportované do koncentračního tábora v Dachau, ale zabývá se také odvahou, s jakou se mu snažila královská rodina vzdorovat. V mládí strávil Adolf Hitler pět let ve Vídni, kde se jeho posedlost císařským rodem Habsburků stala katalyzátorem jeho pomsty vůči zaniklé říši, mrtvému arcivévodovi a jeho sirotkům. Nenávist nasměrovala fašistického vůdce na cestu moci a nepřímo vedla k tragédii druhé světové války a holocaustu."

James McMurtry Longo

Hitler a Habsburkové: proč chtěl nacistický vůdce zničit rakouskou královskou rodinu

Kniha poodhaluje nejen to, proč si Adolf Hitler vybral děti zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda a z jeho synů udělal první dva Rakušany deportované do koncentračního tábora v Dachau, ale zabývá se také odvahou, s jakou se mu snažila královská rodina vzdorovat. V mládí strávil Adolf Hitler pět let ve Vídni, kde se jeho posedlost císařským rodem Habsburků stala katalyzátorem jeho pomsty vůči zaniklé říši, mrtvému arcivévodovi a jeho sirotkům. Nenávist nasměrovala fašistického vůdce na cestu moci a nepřímo vedla k tragédii druhé světové války a holocaustu.

Publisher: Slovart, 2020

string(457) "Autorka knihy je psycholožka a zkušená lektorka, která pomáhá klientům s rozvojem emoční inteligence, efektivní komunikace a prezentace. Naučte se dobře zvládat obtížné situace v komunikaci s druhými lidmi a zjistěte, jak posílit empatii a dokázat být asertivní a jak pracovat se vztekem. A to nejen doma při komunikaci se svými partnery, dětmi, rodiči, ale také v práci se svými kolegy, šéfem či podřízenými zaměstnanci."

Olga Lošťáková

Empatická a asertivní komunikace: jak zvládat obtížné komunikační situace

Autorka knihy je psycholožka a zkušená lektorka, která pomáhá klientům s rozvojem emoční inteligence, efektivní komunikace a prezentace. Naučte se dobře zvládat obtížné situace v komunikaci s druhými lidmi a zjistěte, jak posílit empatii a dokázat být asertivní a jak pracovat se vztekem. A to nejen doma při komunikaci se svými partnery, dětmi, rodiči, ale také v práci se svými kolegy, šéfem či podřízenými zaměstnanci.

Publisher: Grada, 2020

string(508) "Komplex méněcennosti, komplex nadřazenosti a touha po moci, důležitost pořadí mezi sourozenci, škodlivost rozmazlování. To jsou pojmy, které se staly stavebními kameny psychologie 20. století a v obecném povědomí zůstávají i dnes. Málokdo ale ví, že tím, kdo je rozpracoval a přisoudil jim zásadní důležitost, byl rakouský psycholog Alfred Adler. Ve svém shrnujícím díle SMYSL ŽIVOTA se právě těmto otázkám věnuje, prohlubuje je a završuje své celoživotní názory."

Alfred Adler

Smysl života

Komplex méněcennosti, komplex nadřazenosti a touha po moci, důležitost pořadí mezi sourozenci, škodlivost rozmazlování. To jsou pojmy, které se staly stavebními kameny psychologie 20. století a v obecném povědomí zůstávají i dnes. Málokdo ale ví, že tím, kdo je rozpracoval a přisoudil jim zásadní důležitost, byl rakouský psycholog Alfred Adler. Ve svém shrnujícím díle SMYSL ŽIVOTA se právě těmto otázkám věnuje, prohlubuje je a završuje své celoživotní názory.

Publisher: Portál, 2020