New items – October 2019

New items in the LCAS – October 2019

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for the Library of the Czech Academy of Sciences.

 

Selection of new items in the library collection – October 2019

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in the Digital Library of the CAS (acces via reserved computers in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

Veronika Rollová

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii

Publikace se zaměřuje na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel pohledu na funkce, které by mělo tradiční sídlo státní moci plnit. Na jejich definování se významně podíleli prezident a jeho kancelář, v průběhu sledovaného období se do tohoto procesu zapojili rovněž ideologové KSČ a představitelé československého výtvarného umění, architektury a vědy. Práce se soustředí na krátkodobé i trvalé architektonické úpravy hradního areálu zaměřené na širokou veřejnost a na vývoj zdejšího výstavního programu. Sleduje rovněž institucionální pozadí této proměny.

Publisher: UMPRUM, 2019

Michal Malacka

Mezinárodní právo soukromé: základy obecné a zvláštní části

Učebnice přibližuje vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty. Přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného pořádku v rámci mezinárodního práva soukromého a základních právních pramenů tohoto právního odvětví. Věnuje se osobnímu statutu, právnímu jednání, obligačnímu a věcnému statutu a v kapitolách o dědickém statutu a rodinném právu včetně vztahů mezi manželi zmiňuje i vlivy související s těmito oblastmi, zejména vlivy globalizační a migrační. Ve výkladu představuje nejen vnitrostátní právní úpravu a normy pramenící z harmonizační a unifikační aktivity EU, ale také právní úpravu v rámci mezinárodní komunity.

Publisher: Leges, 2018

Leah Price

What we talk about when we talk about books: the history and future of reading

Do you worry that you’ve lost patience for anything longer than a tweet? If so, you’re not alone. Digital-age pundits warn that as our appetite for books dwindles, so too do the virtues in which printed, bound objects once trained us: the willpower to focus on a sustained argument, the curiosity to look beyond the day’s news, the willingness to be alone. The shelves of the world’s great libraries, though, tell a more complicated story. Examining the wear and tear on the books that they contain, English professor Leah Price finds scant evidence that a golden age of reading ever existed. From the dawn of mass literacy to the invention of the paperback, most readers already skimmed and multitasked. Print-era doctors even forbade the very same silent absorption now recommended as a cure for electronic addictions. The evidence that books are dying proves even scarcer. In encounters with librarians, booksellers and activists who are reinventing old ways of reading, Price offers fresh hope to bibliophiles and literature lovers alike.

Publisher: Basic Books, 2019

Alexander Matoušek

Spát, běžet a rozumět: šest studií k filosofii života

Kniha ve svých šesti studiích přináší fenomenologický výklad lidského života orientovaný a vedený centrálním deskriptivním vodítkem, jímž jsou bytostně spjaté a vzájemně se podmiňující děje vydělování, závislosti, interakce a otevírání. Tyto děje, jakožto základní rozměr života, jsou sledovány jak na rovině v užším smyslu tělesné, tak na úrovních komplexnějších, týkajících se lidské existence jako celku.

Publisher: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2019

Samuel Scheffler

Why worry about future generations?

An original and thought-provoking exploration of an urgent question that concerns us all. Likely to change the way the reader thinks about herself in relation to the future of humanity. Short, lively, and engaging-accessible to readers beyond philosophy. Builds on the themes of the author’s widely-praised book Death and the Afterlife (2013). Scheffler’s view has significant implications for practical isses like climate change.

Publisher: Oxford University Press, 2018

Iva Hoffmanová

Celiakie

Kniha si klade za cíl podat ucelený a současný pohled na celiakii jako na systémovou autoimunitní chorobu. Historické a epidemiologické souvislosti této nemoci představuje kniha jako velmi časté a mnohdy opomíjené. Důraz je kladen na neobyčejně pestré klinické projevy, které zasahují téměř do všech oborů medicíny, na osvětlení patogeneze a moderního přístupu k diagnostice a léčbě. Pojednává o důležitých aspektech bezlepkové diety a bezlepkových potravin, o psychosociální podpoře a klinickém sledování jedinců s celiakií. Diskutován je rovněž zdravotní význam obilovin v širším kontextu a problematika tzv. neceliakální glutenové (resp. pšeničné) senzitivity.

Publisher: Mladá fronta, 2019

Alois Jirásek

Staré pověsti české

V roce 2001 byly Staré pověsti české, jedno z nejznámějších děl Aloise Jiráska, vydány v České knižnici poprvé. Nyní se Česká knižnice vrací k tomuto dílu znovu a představuje Staré pověsti české v aktualizované reedici. V připojeném komentáři si Jaroslava Janáčková a Karel Komárek kladou otázku po literární genezi díla a zachycují proměny jeho výjimečné recepce. Knihu otevírá oddíl bájných vyprávění z české prehistorie od příchodu praotce Čecha až po smrt knížete Hostivíta. Následují pověsti z tradice křesťanské s náměty nejen českými, ale též moravskými, slovenskými a židovskými, jejichž relativně samostatnou součástí je i cyklus O staré Praze. Soubor uzavírá oddíl starobylých proroctví.

Publisher: Nadační fond Česká knižnice: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.: Host, 2019

Andrew C. Scott

Burning planet: the story of fire through time

Draws on growing evidence for fire in the rock record to give an account of the role of fire over the past 400 million years of Earth history. Describes the remarkable information we can extract from fossil charcoal, including the finest details of ancient flowers. Discusses the exciting evidence from archaeological sites across the world for prehistoric and early human use of fire. Explores the impacts of wildfires on landscapes and ecosystems, and the ways of tackling growing problems of fire associated with climate change.

Publisher: Oxford University Press, 2018

Nassim Taleb

Nasadit vlastní kůži: skryté asymetrie v každodenním životě

Kniha navazuje svým záběrem na autorova předešlá díla Černá labuť a Antifragilita. Autor znovu definuje, co znamená rozumět světu, být úspěšný ve své profesi, být prospěšný férové a spravedlivé společnosti nebo odhalit nesmysl. Citacemi od Chamurappiho přes Seneku až k Donaldu Trumpovi dokládá, že základním atributem hrdinů, světců a úspěšných lidí je ochota riskovat. Bez skrupulí problematizuje hodnotu zažitých ikon úspěchu: vojevůdců, bohatých investorů či hlasatelů náboženské víry. Kniha se věnuje čtyřem tématům: a) nejistotě a spolehlivosti poznání neboli detekci hovadin, b) symetrii lidského konání, tedy férovosti, spravedlnosti, odpovědnosti a vzájemnosti, c) sdělování informací v obchodním styku a d) racionalitě v komplexních systémech a ve skutečném světě.

Publisher: Paseka, 2019

Brian W. Kernighan

Jak porozumět digitálnímu světu: vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí

Počítače jsou všude a nejsou to jen nám důvěrně známé notebooky, tablety nebo chytré telefony. Většina ostatních počítačů je pro nás neviditelná – ovládají například domácí spotřebiče, automobily, lékařské přístroje, dopravní systémy, energetické sítě nebo třeba zbraňové systémy. Miliony počítačů denně tiše shromažďují, sdílejí a někdy nechávají unikat obrovská množství dat týkajících se našich osob. Vlády a firmy prostřednictvím počítačů monitorují stále více z toho, co děláme. Sociální sítě a zadavatelé reklam o nás vědí mnohem více, než by nám bylo milé, a využívají přitom informací, které jim sami předáváme. Až příliš snadno se k našim datům dostávají i zločinci. Chápeme skutečně moc počítačů v našem světě?

Publisher: Argo: Dokořán, 2019