New items – June 2017

New items in LCAS – June 2017

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection – June 2017

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

 

Lovci posledních mamutů na Moravě

Zdeňka Nerudová

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • V uplynulých letech byly v brněnské Vídeňské ulici zkoumány pozůstatky osídlení lidmi ze závěru doby kamenné (období tzv. posledního glaciálního maxima). Protože globálně šlo o extrémně chladnou a nepříznivou epochu, předpokládalo se, že lidé přesídlili do oblastí s o něco příznivějšími klimatickými podmínkami a nejen Morava, ale i další oblasti Evropy byly v té době opuštěné. Archeologické nálezy objevené v Brně však zcela mění naše dosavadní představy. Nedaleko řeky Svratky, na území chráněném úpatím Červeného kopce, se před 15–18 tisíci lety rozkládalo rozsáhlé sídliště lovců, kteří lovili takřka výlučně mamuty, tedy druh, o němž zoologové a archeologové předpokládali, že vyhynul nebo se definitivně přesunul na sever Evropy již několik tisíciletí před uvedenou dobou. Kniha si klade za cíl sledovat osídlení Moravy s ohledem na nová archeologická zjištění, jež zásadním způsobem přetvářejí náš pohled na dané prehistorické období. Budeme pátrat po dalších dokladech a stopách osídlení se záměrem zjistit, co se stalo s lovci a kdy u nás skutečně zmizeli poslední svědci doby ledové – mamuti.
 • Publisher: Moravian Museum

Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška

Heinrich Geiselberger (ed.)

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • V knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů (např. Zygmunt Bauman, Slavoj Žižek nebo Václav Bělohradský), pátrá po příčinách a souvislostech znepokojivého stavu, v němž jsme se ocitli. Mnohé nasvědčuje tomu, že svět, především ten západní, nezadržitelně vstupuje do temného věku, tedy do éry, kterou můžeme přiléhavě nazvat obdobím regresu. Po éře, v níž vládl historický optimismus a kdy se zdálo, že ideály liberální demokracie již definitivně zapustily kořeny a jejich šíření v čím dál větší části světa už nic nezastaví, přichází bolestné prozření a deziluze, s níž je spojena nejistota, destabilizace, rozvrat a chaos. Symptomy regresu jsou všudypřítomné: nárůst populismu, nacionalismu, autoritářství, extremismu, xenofobie, výbuchy „lidového hněvu“, rostoucí (oprávněná) nedůvěra, ba odpor k etablovaným institucím, jakož i ke globalizovaným elitám, volání po nových zdích a nových hranicích, uzavírání se do sebe. Veřejný prostor je čím dál více zamořován demagogií a siláctvím, politická a mediální scéna se vulgarizuje a hysterizuje, snášenlivost a slušnost jsou považovány za slabost, ne-li zradu. Konspirační teorie jen bují, trollové řádí, hranice mezi pravdou a lží se stírají, postfakticita se stává normou. Slovo pokrok ztratilo veškerý svůj obsah.
 • Publisher: Rybka Publishers

Švejk ve střední Evropě

Jiří Hrabal (ed.)

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Kolektivní monografie zachycuje odraz známé literární postavy dobrého vojáka Švejka v různých uměleckých a kulturních projevech v kontextu střední Evropy. Přenos románové postavy „dobrého vojáka Švejka“ z literárního textu na zdi, ubrusy, pivní tácky a další objekty současných českých restaurací a hospod představuje zajímavý a interpretačně vydatný typ intermediálního vztahu, který se vyznačuje řadou jedinečností, ale pootevírá se také jisté míře zobecnění. V rámci socio-kulturního výkladu jej lze chápat jako specifickou variantu posvěcení, vyjádřitelnou za pomoci Bourdieuova konceptu symbolického kapitálu. V rámci psychoanalytického výkladu jej lze uchopit jako svébytný projev fetišizace, v níž se individuální „rozkoš“ snoubí s kolektivním povědomím. A lze jej nejspíš také vnímat sémanticky jako tvorbu emblematické redukce, generované cestou kulturního transferu. Náš výklad Švejků na zdech soudobých českých restaurací a hospod zkusí jít všemi třemi výkladovými cestami.
 • Publisher: Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

Národ ďáblů: proč si necháváme vládnout?

Stein Ringen

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní, přes vymáhání práva, po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí, občané musejí být ochotni se podřídit a nechat se vést. Autor tento politicky rébus rozplétá bez rozpaků, na příkladu Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě demonstruje, jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Ukazuje, jakými cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí autority spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem Kantem, „udržet pořádek v národě ďáblů“.
 • Publisher: Masasryk University

Medicína katastrof

Robin Šín et al.

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Ani v dnešní přetechnizované době není lidstvo schopné účinně předcházet všem mimořádným událostem a katastrofám, ať již přírodním nebo způsobeným lidmi. Je tedy nutné připravovat se na jejich řešení komplexně a následně je vhodnými opatřeními a postupy zvládat. Řešení většiny mimořádných událostí významně zasahuje do kompetence resortu zdravotnictví, a proto se neustále zvyšuje důležitost medicíny katastrof, která je součástí oboru urgentní medicína. O to naléhavější je potřeba mít pro tuto oblast vhodnou monografii.
 • Publisher: Galén

Audit informačního systému

Vlasta Svatá

Človek a príroda v „dlhom“ 19. storočí

Roman Holec

Text mining: a guidebook for the social sciences

Gabe Ignatow, Rada Mihalcea

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Online communities generate massive volumes of natural language data and the social sciences continue to learn how to best make use of this new information and the technology available for analyzing it. Text Mining brings together a broad range of contemporary qualitative and quantitative methods to provide strategic and practical guidance on analyzing large text collections. This accessible book, written by a sociologist and a computer scientist, surveys the fast-changing landscape of data sources, programming languages, software packages, and methods of analysis available today. Suitable for novice and experienced researchers alike, the book will help readers use text mining techniques more efficiently and productively.
 • Publisher: SAGE

The optimum imperative: Czech architecture for the socialist lifestyle, 1938–1968

Ana Miljački

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Situated in the period loosely bracketed by the signing of the Munich accords in 1938, which affected Czechoslovakia’s entrance into World War II, and the Warsaw Pact troops’ occupation of Prague in 1968, the book investigates three decades of Czech architecture, highlighting a diverse cast of protagonists. Key among them are the theorist and architect Karel Honzík and a small group of his colleagues in the Club for the Study of Consumption; the award-winning Czechoslovak Pavilion at the 1958 World Expo in Brussels; and SIAL, a group of architects from Liberec that emerged from the national network of Stavoprojekt offices during the reform years, only to be subsumed back into it in the wake of Czechoslovak normalization. This episodic approach enables a long view of the way that the project of constructing Socialism was made disciplinarily specific for architecture, through the constant interpretation of Socialist lifestyle, both as a narrative framework and as a historical goal.
 • Publisher: Routledge
 

Cizinci před branami

Zygmunt Bauman