New items – March 2017

New items in LCAS – March 2017

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection – March 2017

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

Islám: historie, současnost a perspektivy

Carole Hillenbrandová

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Kniha renomované historičky Carole Hillenbrandové vysvětluje složitou realitu islámského světa a představuje především jeho různorodost a pestrost. Čtivý a přehledný výklad, navíc bohatě obrazově vybavený, se věnuje vzniku islámu, jeho historii i současnosti, všem náboženským stanoviskům, moderním liberálnějším proudům, teologii, filozofii, aktuálně často diskutovaným tématům, jako jsou džihád či terorismus, ale i každodennosti, politice či postavení žen v islámském světě. Autorka s odbornou jistotou, objektivně a poctivě pojednává různé stránky muslimské praxe i nespočet muslimských názorů, aniž by některým dávala přednost. Vedle historického pohledu nabízí i bilanci současného stavu a naznačuje budoucí perspektivy.
 • Publisher: Paseka

K hříchu i k modlitbě: žena devatenáctého století

Milena Lenderová

To nejlepší ze současné české medicíny

Richard Rokyta, Cyril Höschl

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Kniha přináší výběr pozoruhodných přednášek, které zazněly na celostátním kongresu České lékařské akademie, jenž se konal v roce 2015 v Mariánských Lázních. Vzhledem k mimořádnému zájmu publika o tato témata se editoři této knihy rozhodli zpracovat obsah setkání knižně a zpřístupnit jej tak širší odborné veřejnosti. Kniha přináší celkem 22 příspěvků, na jejichž zpracování se podílelo 29 autorů. Mohutný záběr a sestava velmi různorodých autorů, povětšinou předních odborníků a všeobecně známých osobností, činí tuto knihu atraktivní pro všechny lékaře a mediky bez rozdílu zaměření.
 • Publisher: Axonite, medical books publisher

Environmentální bezpečnost v České republice

Petr Martinovský

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Publikace představuje prvotní uchopení tématu vnímání environmentálních hrozeb v disciplíně bezpečnostních studií v České republice. Pro analýzu byl využit upravený a aktualizovaný sekuritizační rámec vycházející z tradičního pojetí kodaňské školy bezpečnostních studií. Tento rámec je běžně spojován s dvěma konkrétními metodami – congruence method a process-tracing –, které tvoří základní metodologické nástroje i této práce. Výzkum přesvědčivě dokládá úspěšnou sekuritizaci řady environmentálních témat v České republice. Jako příklad stavu a vývoje vnímání konkrétní environmentální hrozby slouží podrobná studie o degradaci zemědělských půd.
 • Publisher: Masaryk Univerzity, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science

Aktuální právní aspekty migrace

Lenka Pítrová a kolektiv

Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí

Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Dvoudílná kolektivní monografie je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu. Vychází z předpokladu, že jídlo uspokojuje jednu ze základních životních potřeb a způsob tohoto uspokojení se proměňuje jak ve vztahu k době, zeměpisné poloze a vývojovému stupni lidské společnosti, tak v závislosti na příslušnosti k té které sociální, případně profesní vrstvě. První svazek se skládá ze čtrnácti chronologicky řazených kapitol, které přibližují nejrůznější aspekty dějin stravování v Evropě v širokém chronologickém i teritoriálním záběru. Prostřednictvím stravy je zde definován životní styl společnosti včetně stravování armády či civilního obyvatelstva v období válek.
 • Publisher: Univerzita Pardubice

Generál Laudon: slavný vojevůdce a pán na Bečvárech

Pavel Bělina, Jiří Kaše

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Vojevůdce, působící v 18. století ve službách Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. a budící hrůzu v řadách nepřítele, se z majora během tří let vyšvihl do hodnosti podmaršála, za svoji kariéru dosáhl nejvyšších vojenských poct a roku 1778 byl jmenován polním maršálem. Český čtenář se podiví, kolik míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je s tímto válečníkem spjato. Kromě dějišť Laudonových vítězství vzpomeňme jeho zámeckou rezidenci Bečváry nebo Nový Jičín, kde slavný šlechtic zemřel. Monografie dvou uznávaných českých historiků zachycuje nejen význačnou osobnost a její život, nýbrž i její stopy v našich dějinách, místopisu a umění.
 • Publisher: Paseka

O smyslu nesmyslu: nonsens a česká pohádka

Petra Bubeníčková

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Monografie přináší reprezentativní vhled do literárního nonsensu, jehož problematika u nás dosud nebyla v takovém rozsahu odborně zpracována. Autorka sleduje vymezení nonsensu v českých a zahraničních literárněvědných studiích, neopomíjí ani jeho zkoumání ve spojitosti s teoriemi humoru. Popisuje genezi nonsensu, jeho projevy v lidové slovesnosti a hledá paralely s vývojem v českém prostředí. V rámci geneze české nonsensové pohádky, na niž se práce primárně zaměřuje, zmiňuje významné tvůrce, kteří se do historie vývoje tohoto pohádkového typu výrazně zapsali. Knihu završuje prezentace výsledků výzkumu zaměřeného na recepci literární komiky v textu nonsensové pohádky.
 • Publisher: Bor

Psychologie celoživotního vývoje

Marek Blatný

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of the book
  (access only from the computer study)
 • Psychologie celoživotního vývoje se jako samostatný obor etablovala ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové psychologie, která se věnuje především vývoji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem a změnami člověka v průběhu celého životního cyklu. Jde o disciplínu multioborovou, protože studuje nejen psychologické faktory lidského vývoje, ale i sociální, kulturní a historický kontext. Monografie je rozdělena do tří částí. První se věnuje hlavním teoriím celoživotního vývoje s důrazem na moderní přístupy. Druhá část podává popis vývojových stádií založený na současném empirickém výzkumu. Třetí, závěrečná část představuje klíčová témata lidského života: úspěšný vývoj, štěstí či životní smysluplnost.
 • Publisher: Karolinum

Karneval zdání: rozprava o řeči

Georges Balandier