New items – November 2016

New items in LCAS – November 2016

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection – November 2016

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

 anatomie

Anatomie pocitu úžasu: česká populární fantastika 1990-2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu

Antonín K. K. Kudláč

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Monografie Anatomie pocitu úžasu přináší první tuzemský syntetický pohled na domácí populární fantastiku (science fiction, fantasy) v jejích sociokulturních souvislostech. Zabývá se vznikem, strukturou a současnou podobou subkultury, jejíž příslušníci – fanové byli dlouho považováni za asociální podivíny. Jsou to však často tvůrčí osobnosti, ponořené do vod populární kultury, z nichž pro sebe loví zajímavé artefakty a upravují je k obrazu svému, a jejich komunita nazývaná fandom ve skutečnosti tvoří nesmírně zajímavý svět, který je s každodenním životem spojen více, než si myslíme.
  Československý fandom, vzniklý v atmosféře pozdní normalizace, se po listopadu 1989 přetvořil do podoby formálně organizovaného sdružení, kolem něhož se pohybuje rovněž množství neorganizovaných, i když aktivních fanů. Jejich komunita se podle některých svých představitelů nachází ve specifické pozici mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou. Svou vnitřní různorodostí a oscilováním mezi profesionalitou a amatérismem i mezi uzavřeností a komunikací s okolím se fandom řadí mezi typicky postmoderní subkultury.
 • Publisher: Nakladatelství Host
 mesta

Města, která utvářela starověký svět

John Julius Norwich

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. V knize, ke které britský historik, spisovatel a dokumentarista John Julius Norwich přizval třicítku renomovaných archeologů a odborníků na starověké dějiny, je představeno celkem čtyřicet měst. Geografický záběr bohatě ilustrované knihy sahá od Blízkého východu – Egypta a Mezopotámie – až po Střední a Jižní Ameriku. V prvním a nejrozsáhlejším oddílu věnovaném Blízkému východu najdeme sumerská centra Uruk a Ur, chetitskou Chattušu, asyrské Ninive či perskou Persepoli. Afriku zastupují kromě měst Starého Egypta (Théby, Amarna) núbijské Meroe, etiopský Aksúm či římská Leptis Magna, Evropu Knóssos, Mykény, Pompeje či Trevír, Asii indická města jako Mohendžodaro a Pátaliputra a čínský Sien-jang. Závěrečný oddíl představí města obou Amerik, jako monumentální Teotihuacan či mayská města dlouho ukrytá v pralesech, Tikal a Palenque. Aktuálnost publikace je dnes o to větší, že v nedávné době byla některá z uvedených měst poničena vinou válečných konfliktů a náboženského extremismu, jiným podobný osud hrozí.
 • Publisher: Vyšehrad
 zahranice

Za hranice kultur: transkulturní perspektiva

František Burda

 vitezove

Vítězové & poražení

Petr Prokš

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • V průběhu první světové války měla každá velmoc celý souhrn strategických zájmů, které se týkaly též střední a východní Evropy, především dalšího osudu Rakouska-Uherska. Koncem roku 1918 a v následujících měsících roku 1919 se pro přístup velmocí k uvedeným evropským oblastem stalo určujícím vítězství Spojených států. Velké Británie. Francie a jejich spojenců nad Německem Současně také vyvrcholil národněosvobozenecký zápas národů, rozpadly se habsburská, hohenzollernská, romanovská a osmanská říše a byly vytvořeny „nástupnické“ státy. Vítězné mocnosti se snažily rychle stabilizovat vyhrocené státoprávní, národnostní, sociální, ekonomické a geografické (hraniční) poměry ve střední a východní Evropě a zabránit šíření komunismu do západní Evropy. Přitom zejména Američané a Britové do budoucna počítali s transformovaným a demokratizovaným Německem jako rovnoprávným partnerem pro udržení stability v kontinentální Evropě. Na základě výsledku první světové války a velmocenských kalkulací vzniklo také samostatné Československo. které se zařadilo do spojeneckého systému Francie ve střední a východní Evropě.
 • Publisher: Naše vojsko
 kognitivne

Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí

Marie Kuklová

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Kniha je průvodcem pro každého, koho se profesně, případně osobně týká problematika látkových i nelátkových závislostí. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých typů závislosti. Dotýká se etiologie, umožňuje diagnostiku syndromu závislosti a následně provádí celým postupem psychoterapeutické léčby. Hlavním cílem publikace je představit syndrom závislosti v kontextu jeho vzniku jako náhradního maladaptivního řešení jiných hlubších problémů, se kterými si člověk nedovedl jiným způsobem poradit. Popis psychoterapie vychází z kognitivně-behaviorálního směru a jeho principů práce. V počátcích tedy hledáme základní problémové oblasti související se závislostí u daného jedince. Po jejich stanovení s nimi systematicky pracujeme, čímž zlepšujeme zvládací schopnosti pacienta a snižujeme současně pravděpodobnost, že k překonání obtíží bude i nadále využívat návykové prostředky. Práce s klienty je názorně popsána na příkladech z praxe včetně text oživujících pacientských minipříběhů.
 • Publisher: Portál
 doing

Doing global science: a guide to responsible conduct in the global research enterprise

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • This concise introductory guide explains the values that should inform the responsible conduct of scientific research in today’s global setting. Featuring accessible discussions and ample real-world scenarios, Doing Global Science covers proper conduct, fraud and bias, the researcher’s responsibilities to society, communication with the public, and much more. The book places special emphasis on the international and highly networked environment in which modern research is done, presenting science as an enterprise that is being transformed by globalization, interdisciplinary research projects, team science, and information technologies.
 • Accessibly written by an InterAcademy Partnership committee comprised of leading scientists from around the world, Doing Global Science is required reading for students, practitioners, and anyone concerned about the responsible conduct of science today.
 • Publisher: Princeton University Press
psychology

Psychology of the digital age: humans become electric

John R. Suler

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Based on two decades of participant-observation field research in diverse online environments, this engaging book offers insights for improving lifestyles and enhancing wellbeing in the digital age. John R. Suler, a founder of the field of cyberpsychology, explains its fundamental principles across a wide variety of topics, including online identity management, disinhibition, communication via text and photographs, intimacy and misunderstandings in online relationships, conflicting attitudes toward social media, addiction, deviant behavior, virtual reality, artificial intelligence, and media overload. He provides a new framework, the ‘Eight Dimensions of Cyberpsychology Architecture’, which researchers, students, and general readers interested in cyberpsychology can apply as a valuable tool for creating and understanding different digital realms. Psychology of the Digital Age focuses on the individual, shedding new light on our conscious as well as subconscious reactions to online experiences and our intrinsic human need to self-actualize.
 • Publisher: Cambridge University Press
 rytiri

Rytíři renesančních Čech ve válkách

Václav Bůžek, František Koreš, Petr Mareš, Miroslav Žitný

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách.
  Její těžiště představují životní příběhy dvaceti pěti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v 16. a počátkem 17. století s válečnou kariérou na středoevropských bojištích. Životní osudy rytířských válečníků umožnily autorům blíže pojednat o organizaci vojska, způsobech boje, zásobování a financování armád. Stranou pozornosti nezůstala hmotná kultura sídel válečníků, jejich každodenní život a role válečné kariéry v paměti šlechtického rodu. Knihu doprovázejí dobová vyobrazení, včetně podpisů jednotlivých rytířských válečníků.
 • Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
marketingova

Marketingová sociologie: marketingová komunikace a moderní společnost

Ondřej Roubal, František Zich

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Publikace je aktuální z hlediska analýz současného společenského vývoje a z hlediska marketingu, kde komunikační politika a její nástroje představují významnou část realizace přijaté strategie. Jde současně o oblast marketingu, která se relativně nejvíc rozvíjí, díky novým formám komunikace daných jak technickými možnostmi, tak stále větším tlakem na vztahy mezi účastníky společenských procesů, až k jejich individualizaci. Autoři ve třech kapitolách rozvíjejí debatu o možných podobách dalšího rozvoje vztahu sociologie a marketingové komunikace. Upozorňují na možnosti intenzivnějšího využívání sociologické imaginace v poznání sociálního prostředí působení marketingových akcí.
 • Publisher: EUPRESS
scientists

The scientist’s guide to writing: how to write more easily and effectively throughout your scientific career

Stephen B. Heard

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • The ability to write clearly is critical to any scientific career. The Scientist’s Guide to Writing provides practical advice to help scientists become more effective writers so that their ideas have the greatest possible impact.
  Drawing on his own experience as a scientist, graduate adviser, and editor, Stephen Heard emphasizes that the goal of all scientific writing should be absolute clarity; that good writing takes deliberate practice; and that what many scientists need are not long lists of prescriptive rules but rather direct engagement with their behaviors and attitudes when they write. He combines advice on such topics as how to generate and maintain writing momentum with practical tips on structuring a scientific paper, revising a first draft, handling citations, responding to peer reviews, managing coauthorships, and more.
  In an accessible, informal tone, The Scientist’s Guide to Writing explains essential techniques that students, postdoctoral researchers, and early-career scientists need to write more clearly, efficiently, and easily.
 • Publisher: Princeton university press