New items – September 2016

New items in LCAS – September 2016

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

 

Selection of new items in the library collection – September 2016

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

 

 koncept

Koncept racionální civilizace: Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy

Jakub Homolka

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Pojem civilizace dávno není jen odborným termínem. V posledních letech se z něj stal výraz hojně užívaný ve veřejných diskusích zabývajících se střetem civilizací, civilizačními kolapsy atp. Tato kniha se však chce vrátit zpět k jeho kořenům. Obrací se proto k dějinám takzvané civilizační analýzy, v jejichž rámci se zaměřuje na jednu specifickou epizodu: příspěvek českého filosofa Jana Patočky. Právě Patočka totiž navázal na některé klasiky, v čele s Maxem Weberem, a na jejich základě rozvinul vlastní výklad modernity – koncept racionální civilizace. Doposud spíše přehlížený příspěvek však není jen historickou kuriozitou. Patočka totiž v mnohém předznamenal dnes rozvíjený přístup, který v moderním světě nehledá střety či kolapsy, nýbrž se jej snaží uchopit jako novou civilizaci.
 • Publisher: Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií
 prednasejte

Přednášejte jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference TED

Chris Anderson

 kontexty

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Jitka Lorenzová

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního paradigmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve vzdělávání. Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv. Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v podmínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity a pluralizace pedagogického myšlení. Konečně jsou na příkladu univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastíněny důsledky průniku neoliberální doktríny do vzdělávání v podmínkách ekonomické a technické globalizace.
 • Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 zeme

Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře

Josef Švéda

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Spojené státy americké jsou zemí, která v českém i evropském kontextu vždy vzbuzovala emoce a rozporuplné názory. Psaní o Americe má v české literatuře dlouhou tradici, která sahá do druhé poloviny devatenáctého století k Josefu Václavu Sládkovi a dalším autorům. Tato kniha analyzuje obrazy Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století až po současnost. Metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Hlavním zdrojem pro analýzu jsou literární texty, cestopisy a esejistika. Kniha věnuje pozornost tvorbě mýtu Divokého západu v české populární literatuře a mapuje proměny obrazů Ameriky v meziválečné republice, státním socialismu i v postkomunismu.
 • Publisher: Pistorius & Olšanská
 uvod

Úvod do gerontologie

Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Rostislav Čevela

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod od gerontologie se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy problematiky gerontologie.
 • Publisher: Karolinum
 zemepisna

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Hana Kelblová

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou specifické nehmotné věci, odlišující se od jiných práv na označení, jako jsou ochranné známky nebo obchodní jména.
 • Monografie podává stručný přehled ochranných systémů, nastiňuje složitou problematiku terminologie zeměpisných označení, odrážející komplikovaný historický a právní vývoj v této oblasti. Stěžejní část knihy je zaměřena na evropský systém ochrany zeměpisných označení, tzv. systém sui generis. Samostatně pojednanou problematikou je koexistence zeměpisných označení a ochranných známek, která představuje častý zdroj konfliktů mezi držiteli těchto práv.
 • Publisher: Wolters Kluwer
 jak

Jak vyložit svět: objevování moderní vědy

Steven Weinberg

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Kniha Jak vyložit svět je fascinující zprávou o tom, jak dějiny fyziky ovlivnily naše uvažování a vývoj lidstva. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Steven Weinberg doprovází čtenáře od antického Milétu přes středověký Oxford a katedrální školu v Chartres až po nejnovější výzkumy v CERNu. Ukazuje, že antičtí a středověcí badatelé nejenže nevěděli o světě to, co víme dnes, ale ani nechápali, co to znamená světu rozumět nebo jak tohoto pochopení dosáhnout. Weinberg zkoumá historické zápasy i spolupráci fyziky se soupeřícími oblastmi – náboženstvím, technikou, poezií, matematikou a filozofií. Publikace zprostředkovává pohled současného vědce na práci svých předchůdců a objasňuje, jak dlouhou a náročnou cestou prošla fyzika, než se stala vědou, jak ji známe dnes.
 • Publisher: Slovart
pribeh

Příběh lidského těla: evoluce, zdraví a nemoci

Daniel E. Lieberman

 sociology-of-islam

The sociology of Islam: knowledge, power and civility

Armando Salvatore

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • The Sociology of Islam provides an accessible introduction to this emerging field of inquiry, teaching and debate. The study is located at the crucial intersection between a variety of disciplines in the social sciences and the humanities. It discusses the long-term dynamics of Islam as both a religion and as a social, political and cultural force. The volume focuses on ideas of knowledge, power and civility to provide students and readers with analytic and critical thinking frameworks for understanding the complex social facets of Islamic traditions and institutions. The study of the sociology of Islam improves the understanding of Islam as a diverse force that drives a variety of social and political arrangements. Delving into both conceptual questions and historical interpretations, The Sociology of Islam is a transdisciplinary, comparative resource for students, scholars, and policy makers seeking to understand Islam’s complex changes throughout history and its impact on the modern world.
 • Publisher: Wiley Blackwell
 what-we-cannot

What we cannot know: explorations at the edge of knowledge

Marcus du Sautoy

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • ‘What We Cannot Know’ asks us to rein in this unbridled enthusiasm for the power of science. Marcus Du Sautoy explores the limits of human knowledge, to probe whether there is anything we truly cannot know. Are there limits to what we can discover about our physical universe? Are some regions of the future beyond the predictive powers of science and mathematics? Is time before the big bang a no go arena? Are there ideas so complex that they are beyond the conception of our finite human brains? Can brains even investigate themselves or does the analysis enter an infinite loop from which it is impossible to rescue itself? Are there true statements that can never be proved true? Prepare to be taken to the edge of knowledge to find out what we cannot know.
 • Publisher: 4th estate