New items – June 2016

New items in LCAS – June 2016

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection – June 2016

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

ob-internetove

Internetové právo

Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Jiří Čermák, Petr Mališ, Petr Hostaš, Michal Matějka, Ján Matejka

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)

 • Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z předních odborníků na právo informačních technologií a dalších oblastí úzce spjatých s Internetem vás provede možnými úskalími každodenního pobytu na Internetu nejen v podnikatelské, ale i osobní hladině. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňuje řada příkladů z praxe. Kniha je určena širokému publiku, od tvůrců a provozovatelů stránek přes majitele e-shopů, až po právníky a manažery IT firem.
 • Publisher: Computer Press
ob-za-hranici

Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti

Petr Lupač

ob-pamet

Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století

Martin Veselý, Jaroslav Rokoský

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Období mezi 30. a 60. lety 20. století znamenalo pro tehdejší Československo a jeho společnost dobu převratných změn. Existence dvou totalitních režimů zcela zásadním způsobem poznamenala její fungování, strukturu a vnitřní uspořádání. Jakkoliv se může zdát, že zvláště s první dekádou tohoto období se česká i zahraniční historiografie dokázala již „vypořádat“, existují mnohá témata, jež zůstala poněkud stranou – ať už jimi jsou například karikatury ve službách Henleinovy strany, sebevraždy vojáků československé armády, kolaborace za druhé světové války či uprchlíci z hroutících se částí nacistického Německa. Aktuálním tématem naší historiografie je epocha komunistického Československa. Politické násilí nenávratně změnilo životy lidí i v regionu severozápadních Čech. Jaké byly počátky odporu proti bezpráví, jak vypadal místní protikomunistický odboj a jak probíhaly politické procesy v regionu? To jsou jen některá z dalších témat této kolektivní monografie zabývající se tragickým obdobím našich moderních dějin.
 • Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Doplněk
ob-zeny

Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost

Veronika Očenášková

ob-ethics

The ethics of surgery: conflicts and controversies

Robert M. Sade

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Surgical culture is deeply steeped in ethics, and surgeons confront and resolve ethical dilemmas as much or more than most other professionals, although they often may not recognize the situations they resolve are problems in ethics – they are just part of the daily routine. This book is a compendium of articles from the recent surgical literature that address ethical issues chosen by surgeons because they are controversial and pertinent to the practice of surgery. The reader will not find a great deal of sophisticated dissection of fine philosophical distinctions in these discussions of ethical conflicts and controversies in surgery. Instead, they will discover differing viewpoints from thoughtful essayists, mostly surgeons, whose feet are firmly in contact with the ground and who have extensive experience in the real world of surgery, medicine, and law.
 • Publisher: Oxford University Press
ob-biochemie

Biochemie: chemický pohled na biologický svět

Milan Kodíček, Olga Valentová, Radovan Hynek

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Předkládaná učebnice přináší netradičním způsobem zpracované základy biochemie, nepřetížené nadbytkem faktografických údajů. Je určena pro vysokoškolské studenty, kteří již zvládli základy obecné, organické a analytické chemie. Ve dvanácti kapitolách postupuje výklad přes základní stavební struktury biologických systémů (aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, nukleové kyseliny a sacharidy), membránové děje a molekulovou genetiku až k nejdůležitějším metabolickým procesům. Mimořádná pozornost je věnována enzymologii a bioenergetice, jejichž pochopení umožňuje propojit metabolismus jako jediný systém chemických reakcí. Text výkladu je doplněn četnými zajímavostmi a nadhledovými úvahami.
 • Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 ob-lsd

LSD: výzkum a klinická praxe za železnou oponou

Milan Hausner, Erna Segal

ob-revitalizace

Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků

Miloslav Šlezingr

ob-stalin

Stalin: nový životopis

Oleg Chlevňuk

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)

 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)

 • Na každý rok Stalinovy absolutní vlády v letech 1929-1953 připadá na sovětské půdě ne méně než milion uvězněných či zavražděných, další miliony podlehly řízenému hladomoru. Kde se vzala v jednom člověku taková zvrácenost? Přes sugestivnost této otázky se Chlevňukovi daří přistoupit k tématu věcně a bez jakékoli mytizace „génia zla“. Jako badateli, jenž zná sovětské archivy snad nejlépe ze všech, mu rukama prošly stovky dosud neznámých pramenů, dopisů, vzpomínek a deníků, a vykreslený politický i soukromý portrét diktátora tak řeší nespočet otazníků a přichází s řadou nových skutečností.
 • Publisher: Paseka
ob-symbolika

Symbolika kriminálního tetování

Barbora Vegrichtová