Vzdálený přístup

Od 27. 4. půjčujeme v době pondělí–pátek, 9–17 hodin předem objednané tištěné dokumenty; vstup do půjčovny je umožněn vždy max. 4 osobám. Studovna a její služby zůstávají nadále mimo provoz. Více informací »

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze registrovaným uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i., kteří mají platné členství. Registraci pro vzdálený přístup k EIZ lze uskutečnit také bez fyzické návštěvy KNAV:

Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách.

CzechELib

Seznam online zdrojů s povolením vzdáleného přístupu

American Chemical Society

BOOKPORT

Britannica ImageQuest

Cambridge Journals Online – Full Collection

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

Encyclopaedia Britannica

Journal Citation Reports (JCR)

JSTOR

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

Oxford Journals Online – Full Collection

PressReader

ProQuest

ProQuest Ebook Central

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

Scopus

SpringerLink

Web of Science

Wiley Online Library