Vyhledávače ve fondu

Portál elektronických časopisů a knih KNAV

 • Portál umožňuje ověřit dostupnost jednotlivých titulů elektronických časopisů a knih v předplácených i vybraných volně dostupných zdrojích KNAV. Prostřednictvím nástroje SFX je následně možné získat přístup k plným textům a u některých titulů i k doplňkovým funkcím jako je ověření dostupnosti v ostatních zdrojích (např. Souborném katalogu AV ČR či Souborném katalogu ČR), vytvoření citace, či přístup dalším informacím prostřednictvím Google Books a Google Scholar.
 • Časopisy lze vyhledávat podle názvu titulu, oboru, poskytovatele obsahu či údajů z citací.
 • Volný přístup – bibliografické údaje a dostupnost ve fondu KNAV
 • Registrovaní uživatelé – přístup k plným textům

» Vstup
» Vzdálený přístup EZproxy

 

VuFind

 • Vufind je vyhledávací nástroj, umožňující jednotné vyhledávání všech typů dokumentů ve fondu KNAV. Zahrnut je katalog tištěných knih a periodik, Digitální knihovna AV ČR i předplácené elektronické zdroje. Výsledky vyhledávání je následně možné pomocí faset třídit dle různých kritérií, jako je typ dokumentu, dostupnost, jazyk, či poskytovatel obsahu. VuFind je nejlepším nástrojem pro ověření dostupnosti literatury na určité téma ve fondu KNAV.
 • Volný přístup – bibliografické údaje a dostupnost ve fondu KNAV
 • Registrovaní uživatelé – přístup k plným textům, možnost objednávat
  dokumenty

» Vstup

Chci dokument z fondu KNAV

(vyhledávání tištěných dokumentů a elektronických knih)


Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Elektronická knihovna časopisů, spravovaná Univerzitní knihovnou v německém Regensburgu,  umožňuje zjistit dostupnost plných textů elektronických časopisů ve více jak 600 zapojených institucích, včetně Knihovny Akademie věd ČR. Tituly jsou barevně rozděleny do čtyř kategorií podle možnosti přístupu:

 • zelená – volně přístupné
 • žlutá – předplacené tituly dostupné registrovaným uživatelům KNAV
 • žlutá/červená – předplacené tituly dostupné s omezením (např. vybrané roky)
 • červená – plné texty nejsou dostupné v rámci předplatného KNAV

Na jednom místě tak lze přistupovat k titulům volně dostupným i předpláceným Knihovnou Akademie věd ČR.  EZB může sloužit také jako zdroj informací pro meziknihovní či mezinárodní meziknihovní výpůjčku v případě, že KNAV požadovaný titul nemá.

» Vstup