Volně přístupné

Knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Více informací »

ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)

BioMed Central

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945

Digital Humanities

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Manuscriptorium

Space 40 (Velká encyklopedie družic a kosmických sond)