Elektronické informační zdroje

Knihovna je do odvolání uzavřena. Více informací »

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

Pro souborné prohledávání našich elektronických zdrojů můžete využít vyhledávací portály.

CzechELib

American Chemical Society

BOOKPORT

Britannica ImageQuest

Cambridge Journals Online – Full Collection

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

Encyclopaedia Britannica

Journal Citation Reports (JCR)

JSTOR

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

Oxford Journals Online – Full Collection

PressReader

ProQuest

ProQuest Ebook Central

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

Scopus

SpringerLink

Web of Science

Wiley Online Library