Elektronické informační zdroje

Knihovna je do odvolání uzavřena. Více informací »

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

Pro souborné prohledávání našich elektronických zdrojů můžete využít vyhledávací portály.

CzechELib

American Chemical Society

Anopress

Biological Abstracts Archive

BioMed Central

BOOKPORT

Cambridge Journals Online – Full Collection

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

JSTOR

Manuscriptorium

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

Oxford Journals Online – Full Collection

ProQuest

ProQuest Ebook Central

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

SpringerLink

Wiley Online Library