Elektronické informační zdroje

Knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Více informací »

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

Zásady pro užívání elektronických informačních zdrojů

  • Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům.
  • Není povoleno stahovat nebo kopírovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů nebo jiné větší části EIZ.
  • Použití informací podléhá praxi obvyklé při tvorbě vědecké práce, tzn. že každá použitá práce by měla být náležitě citovaná (viz např. http://www.citace.com).
  • Uživatelské jméno a heslo jsou nepřenosné.

Další informace naleznete v Knihovním řádu.

Pro souborné prohledávání našich elektronických zdrojů můžete využít vyhledávací portály.

CzechELib

American Chemical Society

Anopress

Biological Abstracts Archive

BioMed Central

BOOKPORT

Cambridge Journals Online – Full Collection

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

JSTOR

Manuscriptorium

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

Oxford Journals Online – Full Collection

ProQuest

ProQuest Ebook Central

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

SpringerLink

Wiley Online Library