Digitální knihovna AV ČR

 

Digitální knihovna AV ČR se skládá ze tří částí:

Archiv digitalizovaných dokumentů

  • Obsahuje periodika a monografie z produkce Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň od 19. století.
  • Přístup ke všem plným textům je možný ve studovně Knihovny AV ČR. Část článků je volně dostupná přes Internet.
  • Ke zpřístupnění je použit systém Kramerius 4.

Periodika aktuálně vydávaná v AV ČR

  • Obsahuje výběr článků z periodik ústavů AV ČR a dalších vědeckých institucí.
  • Plné texty jsou zpřístupněné ve studovně Knihovny AV ČR a výběrově i přes Internet. Plné texty je také možné si objednat prostřednictvím služby MVS.
  • Ke zpřístupnění je použít systém EPrints.

Webarchiv Akademie věd ČR

  • Digitální archiv webových zdrojů pracovišť AVČR, které jsou shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování jako součást knihovního repozitáře.
  • Cílem je archivovat a zpřístupnit veřejnosti vše, co bylo na web stránkách jednotlivých pracovišť zveřejněno.

 

Máte zájem o zařazení Vašeho časopisu do Digitální knihovny AV ČR? Více zde »