Digitální knihovna AV ČR

 

Vstup do Digitální knihovny AV ČR – https://kramerius.lib.cas.cz

 

Digitální knihovna AV ČR obsahuje vybraná periodika a monografie z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., především však knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců. Většina dokumentů byla vydána ve 20. století, retrospektiva však sahá až do 18. století. Tyto dokumenty jsou převážně výsledkem digitalizace v Digitalizačním centru Knihovny AV ČR. Digitální knihovna AV ČR obsahuje také dokumenty, které byly vytvořeny přímo v digitální podobě (v rozhraní digitální knihovny jsou zpřístupněny ve formátu PDF). Jde o novější články z odborných periodik vydávaných převážně pracovišti AV ČR, které pocházejí přímo z redakcí jednotlivých časopisů.

V Digitální knihovně AV ČR bez přihlášení naleznete:

 • volná (veřejně přístupná) díla
 • dokumenty, s jejichž vlastníkem práv máme uzavřené smlouvy o zpřístupnění dat

Po přihlášení, které je možné zde, najdete také:

 • díla nedostupná na trhu, neboli zkráceně DNNT
  • monografie vydané do roku 2000,
  • periodika vydaná do roku 2010.

V Knihovně AV ČR jsou na vyhrazených počítačích ve studovně  dostupné navíc také:

 • všechny digitalizované dokumenty, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, a u kterých nemáme smlouvu s vydavatelem, či držitelem práv,
 • novější tituly z dalších digitálních knihoven v rámci licence na DNNT:
  • monografie vydané do roku 2007,
  • periodika vydaná do roku 2011.

Máte nějaké otázky? Obraťte se na nás – dlib@lib.cas.cz

 

Obsah Digitální knihovny AV ČR podrobněji

Zpřístupnění dokumentů v Digitální knihovně AV ČR se řídí Autorským zákonem (121/2000 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017). Proto jsou volně přístupné (odkudkoliv) pouze ty dokumenty, od smrti jejichž autora uplynulo 70 let. Výjimku tvoří dokumenty, u nichž smlouva s jejich vydavatelem (nebo jiným vlastníkem práv k dokumentu) umožňuje zpřístupnění před uplynutím této doby.

Z rozhraní systému Kramerius jsou přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné, jinak též autorskoprávně nechráněné. V případě, že od smrti všech autorů (autora, ilustrátora, editora, …) uplynulo více než 70 let, stává se dílo volně přístupným odkudkoliv.

Speciální případ tvoří dokumenty, u nichž nám smlouva s jejich vydavatelem (nebo jiným vlastníkem práv k dokumentu) umožňuje zpřístupnění před uplynutím 70 let od smrti autorů. Jedná se především o časopisy vydávané ústavy AV ČR a přidruženými vědeckými společnostmi nebo časopisy, které přes Knihovnu AV ČR zasílají data např. do databáze CEJSH.

Po přihlášení, které je možné zde, najdete také díla nedostupná na trhu, neboli zkráceně DNNT. To jsou dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), ale které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Seznam děl nedostupných na trhu je dostupný zde. Přihlášeným uživatelům jsou v rámci DNNT kolekce přístupné monografie vydané do roku 2000 a periodika vydaná do roku 2010.

V Knihovně AV ČR je na vyhrazených počítačích ve studovně umožněn plný přístup ke všem digitalizovaným dokumentům (i k takovým, u nichž podle autorského zákona ještě nevypršela majetková práva, a u kterých nemáme smlouvu s vydavatelem, či držitelem práv), plus novější tituly z dalších digitálních knihoven v rámci licence na DNNT, tedy monografie vydané do roku 2007 a periodika vydaná do roku 2011.

 

Zařazení časopisu do Digitální knihovny AV ČR

Do Digitální knihovny jsou zařazovány především časopisy vydávané ústavy Akademie věd ČR a přidruženými vědeckými společnostmi nebo časopisy, které přes Knihovnu AV ČR zasílají data do databáze CEJSH. Digitální knihovnu lze využít i jako archiv starších čísel časopisu. Redakcím akademických časopisů nabízíme možnost digitalizace starších ročníků časopisů zdarma.

Pokud máte zájem o přidání svého časopisu do Digitální knihovny, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu dlib[zavináč]lib.cas.cz, tel. 221 403 253, tel. 221 403 264.

 

Zasílání elektronických publikací vydaných pracovišti AV ČR

Na základě hromadných dopisů člena Akademické rady AV ČR č. 5/2018 a č. 18/2008 shromažďuje Knihovna AV ČR všechny dokumenty, vydávané jinými pracovišti AV ČR. Dokumenty v elektronické podobě budou uloženy na archivním úložišti a v Digitální knihovně AV ČR. Proto je nutné uzavřít s vydavateli těchto dokumentů – pracovišti AV ČR – licenční smlouvu.

Elektronické dokumenty mohou být přijímány až ve chvíli, kdy je tato licenční smlouva mezi KNAV a příslušným vydavatelem (ústavem AV ČR) uzavřena. Pro informace o smlouvách kontaktuje prosím Oddělení pro digitální knihovnu (dlib[zavináč]lib.cas.cz, telefon: 221 403 253).

Dokumenty zasílejte, prosím, ideálně ve formátu PDF/A (buď PDF/A-1 nebo PDF/A-2) a, pokud je to možné, tak v kompletním stavu (tedy například i s přední a zadní obálkou apod.). Převod z PDF do PDF/A umožňuje například program PDF-XChange Editor 7 Free, který je pro komerční i nekomerční účely zdarma. Využity mohou být také další volně dostupné varianty např. LibreOffice Writer nebo OpenOffice (návod pro převod PDF do PDF/A zde).

Doporučujeme zasílat dokumenty prostřednictví služby FileSender (návod pro poslání souboru přes FileSender najdete zde). Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme zasílat tyto soubory emailem. K přihlášení do služby FileSender je možné použít stejné přihlašovací údaje jako do celoakademického systému VERSO. Pokud k takovým přihlašovacím údajům nemáte přístup, kontaktuje prosím Oddělení pro digitální knihovnu (dlib[zavináč]lib.cas.cz) pro zaslání pozvánky k použití služby FileSender. Tato pozvánka umožní jednorázově nahrát a odeslat soubor bez nutnosti přihlášení. Na vaši emailovou adresu přijde pozvánka s odkazem přímo na formulář pro nahrání souboru.

 

Webarchiv Akademie věd ČR

http://webarchiv.lib.cas.cz/

Digitální archiv internetových stránek pracovišť AV ČR, které jsou shromažďovány za účelem jejich zpřístupnění a dlouhodobého uchování.

Cílem je archivovat a zpřístupnit veřejnosti vše, co bylo na webových stránkách jednotlivých pracovišť zveřejněno.

Pokud máte zájem o přidání internetových stránek Vašeho pracoviště do Webarchivu, kontaktujte Petra Kotýnka, e-mail: kotynek@lib.cas.cz, tel. 221 403 468.

 

Česká digitální knihovna

https://www.czechdigitallibrary.cz

Pro vyhledávání v obsahu většiny digitálních knihoven v České republice lze použít Českou digitální knihovnu.