Digitální knihovna AV ČR

 


 

Zpřístupnili jsme kompletní obsah Digitální knihovny AV ČR!

 


 

Digitální knihovna AV ČR obsahuje zejména digitalizovaná periodika a monografie z produkce Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň. Většina dokumentů byla vydána ve 20. století, retrospektiva však sahá až do 18. století. Tyto dokumenty jsou převážně výsledkem digitalizace v Digitalizačním centru Knihovny AV ČR.

Digitální knihovna AV ČR obsahuje také dokumenty, které byly vytvořeny přímo v digitální podobě (v rozhraní digitální knihovny jsou zpřístupněny ve formátu PDF). Jde o novější články z odborných periodik vydávaných převážně pracovišti AV ČR, které pocházejí přímo z redakcí jednotlivých časopisů.

Vstup do Digitální knihovny AV ČR – https://kramerius.lib.cas.cz

 

Zpřístupnění plných textů dokumentů

Zpřístupnění dokumentů v Digitální knihovně AV ČR se řídí Autorským zákonem (121/2000 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017). Proto jsou volně přístupné (odkudkoliv) pouze dokumenty, od smrti jejichž autora uplynulo 70 let. Výjimku tvoří dokumenty, u nichž smlouva s jejich vydavatelem (nebo jiným vlastníkem práv k dokumentu) umožňuje zpřístupnění před uplynutím této doby.

Všechny plné texty dokumentů jsou dostupné z počítačů ve studovně KNAV.

Ke zpřístupnění dokumentů je v současné době používáno nové rozhraní systému Kramerius. Zároveň je možné využít také starší rozhraní.

Nápověda pro používání Digitální knihovny AV ČR je dostupná pro oba typy rozhraní:

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Oddělení pro digitální knihovnu, e-mail: dlib[zavináč]lib.cas.cz, tel. 221 403 253.

 

Zařazení časopisu do Digitální knihovny AV ČR

Do Digitální knihovny jsou zařazovány především časopisy vydávané ústavy Akademie věd ČR a přidruženými vědeckými společnostmi nebo časopisy, které přes Knihovnu AV ČR zasílají data do databáze CEJSH. Digitální knihovnu lze využít i jako archiv starších čísel časopisu. Redakcím akademických časopisů nabízíme možnost digitalizace starších ročníků časopisů zdarma.

Pokud máte zájem o přidání svého časopisu do Digitální knihovny, kontaktujte Mgr. Janu Křížovou, e-mail: dlib[zavináč]lib.cas.cz, tel. 221 403 253

 

Zasílání elektronických publikací vydaných pracovišti AV ČR

Na základě hromadných dopisů člena Akademické rady AV ČR č. 5/2018č. 18/2008 shromažďuje Knihovna AV ČR všechny dokumenty, vydávané jinými pracovišti AV ČR. Dokumenty v elektronické podobě budou uloženy na archivním úložišti a v Digitální knihovně AV ČR. Proto je nutné uzavřít s vydavateli těchto dokumentů – pracovišti AV ČR – licenční smlouvu.

Elektronické dokumenty mohou být přijímány až ve chvíli, kdy je tato licenční smlouva mezi KNAV a příslušným vydavatelem (ústavem AV ČR) uzavřena. Pro informace o smlouvách kontaktuje prosím Oddělení pro digitální knihovnu (dlib[zavináč]lib.cas.cz, telefon: 221 403 253).

Dokumenty zasílejte, prosím, ideálně ve formátu PDF/A (buď PDF/A-1 nebo PDF/A-2) a, pokud je to možné, tak v kompletním stavu (tedy například i s přední a zadní obálkou apod.). Převod z PDF do PDF/A umožňuje například program PDF-XChange Editor 7 Free, který je pro komerční i nekomerční účely zdarma. Využity mohou být také další volně dostupné varianty např. LibreOffice Writer nebo OpenOffice (návod pro převod PDF do PDF/A zde).

Doporučujeme zasílat dokumenty prostřednictví služby FileSender (návod pro poslání souboru přes FileSender najdete zde). Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme zasílat tyto soubory emailem. K přihlášení do služby FileSender je možné použít stejné přihlašovací údaje jako do celoakademického systému VERSO. Pokud k takovým přihlašovacím údajům nemáte přístup, kontaktuje prosím Oddělení pro digitální knihovnu (dlib[zavináč]lib.cas.cz) pro zaslání pozvánky k použití služby FileSender. Tato pozvánka umožní jednorázově nahrát a odeslat soubor bez nutnosti přihlášení. Na vaši emailovou adresu přijde pozvánka s odkazem přímo na formulář pro nahrání souboru.

 

Webarchiv Akademie věd ČR

http://webarchiv.lib.cas.cz/

Digitální archiv internetových stránek pracovišť AV ČR, které jsou shromažďovány za účelem jejich zpřístupnění a dlouhodobého uchování.

Cílem je archivovat a zpřístupnit veřejnosti vše, co bylo na webových stránkách jednotlivých pracovišť zveřejněno.

Pokud máte zájem o přidání internetových stránek Vašeho pracoviště do Webarchivu, kontaktujte Miroslava Pavelku, e-mail: pavelka@lib.cas.cz, tel. 221 403 328.

 

Česká digitální knihovna

https://www.czechdigitallibrary.cz

Pro vyhledávání v obsahu většiny digitálních knihoven v České republice lze použít Českou digitální knihovnu.