Archeologická mapa České republiky

AMČR sjednocuje základní archeologické infrastruktury v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit, shromažďuje metadata o jejich výsledcích, slouží jako repozitář sekundární dokumentace a data poskytuje veřejnosti k užití.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. David Novák (novak@arup.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  20 000 archeologických projektů
  70 000 archeologických akcí
  5 000 archeologických lokalit
  70 000 digitálních textových dokumentů
  200 000 digitálních obrazových dokumentů
  100 000 bibliografických záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Ambicí projektu je postihovat kompletní terénní aktivitu české a moravské archeologie
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf-a, multi-tif (textové); tif, jpeg (obrazové)

Online přístup: http://www.archeologickamapa.cz

Autor/správce zdroje: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Virtuální mapa
Obor: Archeologie
Klíčová slova: archeologické lokality, archeologické projekty, archeologické výzkumy