Archiv

Call for Papers (8. 1. 2018): DHSI Conference & Colloquium

V červnu 2018 Digital Humanities Summer Institute, University of Victoria, pořádá konferenci a kolokvium určené k prezentaci projektů a dosažených výsledků výzkumu v oblasti digital humanities.

Termín a místo konání: 4.–15. 6. 2018, Victoria (Kanada)

Web konference: http://dhsicolloquium.org/cfp/

Call for Papers – uzávěrka 8. 1. 2018

Workshop – Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie

22. 11. v 10 hod. – knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++.

Ohlasy z konference ADHO 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities , která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“.

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti.

Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

Call for Papers (8. 10. 2017): Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH)

25.–26. 1. 2018, Vienna (Rakousko)

Web konference: https://www.oeaw.ac.at/ac/crh2/

Call for Papers (uzávěrka 8. 10. 2017): https://www.oeaw.ac.at/forschung-institute/biblio/academiae-corpora/ac/crh2/call-for-papers/

Call for Papers (30. 9. 2017): Cultural Heritage in Digital Age

Associazione per l’Informatica Umanistica e le Culture Digitali (AIUCD) připravuje na začátek roku 2018 konferenci pod názvem „Kulturní dědictví v digitálním věku. Paměť, humanitní vědy a technologie.“

31. 1.–2. 2. 2018, Bari (Itálie)

Web konference: http://www.aiucd2018.uniba.it/

Call for Papers (uzávěrka 30. 9. 2017): http://www.aiucd2018.uniba.it/cfp.html

Konference (1.–3. 11. 2017): Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities

Otevřené licence, otevřený obsah, otevřená data budou tématem listopadové konference organizované Estonskou společností pro digitální humanitní vědy a dalšími partnery.

Termín a místo konání: 1.–3. 11. 2017, Tartu (Estonsko)

Více informací: http://dh.org.ee/category/events/dhe2017/

Ustavující schůze České iniciativy pro digitální humanitní vědy

Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy ( více informací ) si Vás dovoluje pozvat na ustavující schůzi řádného spolku, jehož cílem je sdružovat zájemce o oblast digital humanities v České republice, napomáhat rozvoji tohoto oboru a udržovat kontakty s podobnými spolky v ČR i v zahraničí. Ustavujícící schůze se koná ve čtvrtek 29. června od 15:00 v budově Filosofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). V případě zájmu prosím potvrďte svou účast vyplněním formuláře: https://goo.gl/forms/NMRR6niHPJur7ZdG3

(Letní škola, 26. 6.–7. 7.) Get the Picture. Digital Methods for Visual Research

Letní škola University v Amsterdamu očekává pokročilé badatele z oblasti digital humanities, kteří se své praktické zkušenosti pokusí společně přetavit v nové metodologické přístupy a techniky využití digitálních nástrojů. Digital Methods Summer School 2017 bude probíhat od 26. června do 7. července.

Konference (12.–13. 5. 2017): Digital Classics III: Re-thinking Text Analysis

Na půdě Akademie věd v Heidelbergu se 12. a 13. května uskuteční dvoudenní konference věnovaná metodologickým přístupům, reflexím, nástrojům DH obecně a praktickým řešením digitálních textových analýz především řeckých a latinských textů.

Webové stránky konference