Akce

 

Listopad 2017

 • Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities
  1.–3. 11. 2017, Tartu (Estonsko)
  Otevřené licence, otevřený obsah, otevřená data budou tématem listopadové konference organizované Estonskou společností pro digitální humanitní vědy a dalšími partnery.
  Více informací: http://dh.org.ee/category/events/dhe2017/
 • Workshop Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie
  22. 11. 2017, Praha (knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR)
  Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).
  Pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++.

 

Leden-únor 2018

 

Březen 2018

 

 


Každoročně opakované akce:

 


Již proběhlé akce:

 • Workshop: (Art-)History goes Digital (Call for abstracts)
  Bavorská Akademie věd pořádá 21. července jednodenní workshop, jehož tématem jsou možnosti a limity digitálních metod v historickém výzkumu.
 • Get the Picture. Digital Methods for Visual Research
  Letní škola University v Amsterdamu očekává pokročilé badatele z oblasti digital humanities, kteří se své praktické zkušenosti pokusí společně přetavit v nové metodologické přístupy a techniky využití digitálních nástrojů. Digital Methods Summer School 2017 bude probíhat od 26. června do 7. července.
  https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/SummerSchool2017
  https://dhmuc.hypotheses.org/1564
 • Digital humanities in the Nordic Countries
  14.–16. 3. 2017 (Göteborg)
  Univerzita ve švédském Göteborgu pořádá konferenci, která je otevřena širokému spektru témat z oblasti Digital Humanities, nicméně přednostně budou preferována témata spojená s problematikou skandinávských textových zdrojů a práce s nimi.
  http://dhn2017.eu/
 • DHd 2017: Digital Humanities im deutschsprachigen Raum
  13.–18. 2. 2017 (Bern)
  Konferenci věnovanou Digital Humanities v německojazyčných zemích na téma trvalé udržitelnosti digitálního dědictví zaštiťuje univerzita ve švýcarském Bernu.
  https://dig-hum.de/
 • EADH (European Association for the Digital Humanities) Day
  25. 1. 2017 (Řím)
  Třetí výroční sympozium Evropské asociace pro DH (EADH) bude hostit Univerzita La Sapienza v Římě. Téma letošního setkání zní: „Diversity, multiculturalism and theoretical foundations of DH: how big can the tent be?“
  https://eadh.org/3-eadh-day