Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

22.9.2017

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti.

Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

28.8.2017

Call for Papers (30. 9. 2017): Cultural Heritage in Digital Age

Associazione per l’Informatica Umanistica e le Culture Digitali (AIUCD) připravuje na začátek roku 2018 konferenci pod názvem „Kulturní dědictví v digitálním věku. Paměť, humanitní vědy a technologie.“

31. 1.–2. 2. 2018, Bari (Itálie)

Web konference: http://www.aiucd2018.uniba.it/

Call for Papers (uzávěrka 30. 9. 2017): http://www.aiucd2018.uniba.it/cfp.html

24.8.2017

Konference (1.–3. 11. 2017): Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities

Otevřené licence, otevřený obsah, otevřená data budou tématem listopadové konference organizované Estonskou společností pro digitální humanitní vědy a dalšími partnery.

Termín a místo konání: 1.–3. 11. 2017, Tartu (Estonsko)

Více informací: http://dh.org.ee/category/events/dhe2017/

13.6.2017

Ustavující schůze České iniciativy pro digitální humanitní vědy

Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy ( více informací ) si Vás dovoluje pozvat na ustavující schůzi řádného spolku, jehož cílem je sdružovat zájemce o oblast digital humanities v České republice, napomáhat rozvoji tohoto oboru a udržovat kontakty s podobnými spolky v ČR i v zahraničí. Ustavujícící schůze se koná ve čtvrtek 29. června od 15:00 v budově Filosofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). V případě zájmu prosím potvrďte svou účast vyplněním formuláře: https://goo.gl/forms/NMRR6niHPJur7ZdG3

15.5.2017

(Letní škola, 26. 6.–7. 7.) Get the Picture. Digital Methods for Visual Research

Letní škola University v Amsterdamu očekává pokročilé badatele z oblasti digital humanities, kteří se své praktické zkušenosti pokusí společně přetavit v nové metodologické přístupy a techniky využití digitálních nástrojů. Digital Methods Summer School 2017 bude probíhat od 26. června do 7. července.

28.4.2017

Konference (12.–13. 5. 2017): Digital Classics III: Re-thinking Text Analysis

Na půdě Akademie věd v Heidelbergu se 12. a 13. května uskuteční dvoudenní konference věnovaná metodologickým přístupům, reflexím, nástrojům DH obecně a praktickým řešením digitálních textových analýz především řeckých a latinských textů.

Webové stránky konference

25.4.2017

Seminář (2. 5. 2017): Digitising Patterns of Power & Mapping Medieval Conflict – Digitising, Analysing, Visualising and Communicating historical and archaeological data using digital tools and methods

V úterý 2. května 2017 od 9:30 proběhne v Archeologickém ústavu AV ČR (Letenská 4, Praha1) seminář dr. Stefana Eicherta z vídeňské univerzity věnovaný dvojici pozoruhodných projektů z oblasti Digital Humanities. Zájemci se mohou přihlásit na hasil@arup.cas.cz .

Více informací »

21.4.2017

Call for abstracts (2. 5. 2017) – Workshop: (Art-)History goes Digital

Bavorská Akademie věd pořádá 21. července jednodenní workshop, jehož tématem jsou možnosti a limity digitálních metod v historickém výzkumu. Konferenční příspěvky lze přihlásit do 2. 5. 2017. https://dhmuc.hypotheses.org/1564

10.4.2017

Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy

Na konci roku 2016 vznikla Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy (CZDHI). Více informací se zájemci mohou dozvědět na nových webových stránkách http://czdhi.ff.cuni.cz

Archiv aktualit