Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

27.11.2018

Data in Digital Humanities – 1. výroční konference EADH

Evropská asociace pro Digital Humanities (EADH) pořádá ve dnech 7.–9. 12. svou první výroční konferenci na půdě Národní univerzity Irska v Galway.

Termín a místo konání: 7.– 9. 12. Galway (Irsko)

Více informací: https://eadh2018eadh.wordpress.com/

14.11.2018

Digitally-Enabled Criticism: „Reading” Visual and Spatial Data Using IIIF & Machine Learning

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 připravil přednášku člena japonské asociace pro digitální humanitní vědy profesora A. Kitamoto, jejímž ústředním tématem je problematika digitálního zpracování obrazu.

Termín a místo konání: 23. 11. 2018, Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. (Praha) 

Více informací: https://www.czadh.cz/events/digitally-enabled-criticism-reading-visual-and-spatial-data-using-iiif-machine-learning/

25.10.2018

Den národních výzkumných infrastruktur 2018

Třetí ročník konference Den národních výzkumných infrastruktur se letos uskuteční v prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovation v Ostravě.

Termín a místo konání: 6. 11. 2018, Ostrava

Více informací: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/en/events/day-of-national-research-infrastructures-2018/

11.10.2018

Book History Research Network Study Day: The Book in the Digital Age

Během jednodenní akce pořádané univerzitou v Loughborough budou prezentovány nové přístupy ke studiu dějin knižní kultury s ohledem na možnosti, které přináší rozvoj v oblasti digital humanities. V rámci jednotlivých příspěvků budou představeny zejména digitální nástroje využitelné v oblasti výzkumu dějin knižní kultury a spřízněných oborů.

Termín a místo konání: 24. 10. 2018, Loughborough (Anglie)

Více informací: https://www.cphc.org.uk/events/2018/10/24/book-history-research-network-study-day-the-book-in-the-digital-age

11.10.2018

CAA-UK Conference 2018

Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhne 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.

Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)

Více informací: https://uk.caa-international.org/

20.9.2018

Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).

Termín a místo konání: 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1) Více informací: https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu

27.8.2018

Odborné akce z oblasti digital humanities – září 2018

Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie)

Výroční konference EIT Digital 2018, 11. 9. 2018, Brusel (Belgie)

Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko)

The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie)

Více informací »

5.3.2018

DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018

Partneři nově zformovaného konsorcia DARIAH-CZ připravili s podporou projektů DESIR a LINDAT/CLARIN jednodenní workshop, na kterém budou představeny mezinárodní i národní aktivity v oblasti digital humanities.

Workshop se bude konat 24. dubna 2018 od 9:15 v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1, a bude probíhat v anglickém jazyce.

Celý program a registrační formulář jsou na www.knav.cz/dariah

8.1.2018

Call for Papers (30.1. 2018): DH_BUDAPEST_2018

Centrum pro Digital Humanities Eötvös Loránd University připravuje ve spolupráci s DARIAH, CLARIN a Michael Culture Association konferenci věnovanou digital humaities ve smyslu nové, prudce se rozvíjející mezioborové vědní disciplíny. Konference je určena zejména vědcům ze středoevropského prostoru.

Termín a místo konání: 27.–31. 5. 2018, Budapešť (Maďarsko)

Web konference: https://eadh.org/news/2017/12/10/dhbudapest2018

Call for Papers – uzávěrka 30. 1. 2018

19.12.2017

Call for Papers (8. 1. 2018): DHSI Conference & Colloquium

V červnu 2018 Digital Humanities Summer Institute, University of Victoria, pořádá konferenci a kolokvium určené k prezentaci projektů a dosažených výsledků výzkumu v oblasti digital humanities.

Termín a místo konání: 4.–15. 6. 2018, Victoria (Kanada)

Web konference: http://dhsicolloquium.org/cfp/

Call for Papers – uzávěrka 8. 1. 2018

Archiv aktualit