Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

15.11.2017

Workshop – Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie

22. 11. v 10 hod. – knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++.

30.10.2017

Ohlasy z konference ADHO 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities , která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“.

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/

22.9.2017

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti.

Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

28.8.2017

Call for Papers (30. 9. 2017): Cultural Heritage in Digital Age

Associazione per l’Informatica Umanistica e le Culture Digitali (AIUCD) připravuje na začátek roku 2018 konferenci pod názvem „Kulturní dědictví v digitálním věku. Paměť, humanitní vědy a technologie.“

31. 1.–2. 2. 2018, Bari (Itálie)

Web konference: http://www.aiucd2018.uniba.it/

Call for Papers (uzávěrka 30. 9. 2017): http://www.aiucd2018.uniba.it/cfp.html

24.8.2017

Konference (1.–3. 11. 2017): Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities

Otevřené licence, otevřený obsah, otevřená data budou tématem listopadové konference organizované Estonskou společností pro digitální humanitní vědy a dalšími partnery.

Termín a místo konání: 1.–3. 11. 2017, Tartu (Estonsko)

Více informací: http://dh.org.ee/category/events/dhe2017/

13.6.2017

Ustavující schůze České iniciativy pro digitální humanitní vědy

Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy ( více informací ) si Vás dovoluje pozvat na ustavující schůzi řádného spolku, jehož cílem je sdružovat zájemce o oblast digital humanities v České republice, napomáhat rozvoji tohoto oboru a udržovat kontakty s podobnými spolky v ČR i v zahraničí. Ustavujícící schůze se koná ve čtvrtek 29. června od 15:00 v budově Filosofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). V případě zájmu prosím potvrďte svou účast vyplněním formuláře: https://goo.gl/forms/NMRR6niHPJur7ZdG3

15.5.2017

(Letní škola, 26. 6.–7. 7.) Get the Picture. Digital Methods for Visual Research

Letní škola University v Amsterdamu očekává pokročilé badatele z oblasti digital humanities, kteří se své praktické zkušenosti pokusí společně přetavit v nové metodologické přístupy a techniky využití digitálních nástrojů. Digital Methods Summer School 2017 bude probíhat od 26. června do 7. července.

28.4.2017

Konference (12.–13. 5. 2017): Digital Classics III: Re-thinking Text Analysis

Na půdě Akademie věd v Heidelbergu se 12. a 13. května uskuteční dvoudenní konference věnovaná metodologickým přístupům, reflexím, nástrojům DH obecně a praktickým řešením digitálních textových analýz především řeckých a latinských textů.

Webové stránky konference

25.4.2017

Seminář (2. 5. 2017): Digitising Patterns of Power & Mapping Medieval Conflict – Digitising, Analysing, Visualising and Communicating historical and archaeological data using digital tools and methods

V úterý 2. května 2017 od 9:30 proběhne v Archeologickém ústavu AV ČR (Letenská 4, Praha 1) seminář dr. Stefana Eicherta z vídeňské univerzity věnovaný dvojici pozoruhodných projektů z oblasti Digital Humanities. Zájemci se mohou přihlásit na hasil@arup.cas.cz .

Více informací »

Archiv aktualit