Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

11.10.2018

Book History Research Network Study Day: The Book in the Digital Age

Během jednodenní akce pořádané univerzitou v Loughborough budou prezentovány nové přístupy ke studiu dějin knižní kultury s ohledem na možnosti, které přináší rozvoj v oblasti digital humanities. V rámci jednotlivých příspěvků budou představeny zejména digitální nástroje využitelné v oblasti výzkumu dějin knižní kultury a spřízněných oborů.

Termín a místo konání: 24. 10. 2018, Loughborough (Anglie)

Více informací: https://www.cphc.org.uk/events/2018/10/24/book-history-research-network-study-day-the-book-in-the-digital-age

11.10.2018

CAA-UK Conference 2018

Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhne 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.

Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)

Více informací: https://uk.caa-international.org/

20.9.2018

Workshop: „Síť“ (network, Netzwerk) jako perspektiva historického výzkumu

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro dějiny Česka a Slovenska – Collegium Carolinum připravil půldenní workshop věnovaný problematice využití digitálních metod v historickém výzkumu sítí (historical network analysis).

Termín a místo konání: 25. 9. 2018, Praha (Collegium Carolinum, Valentinská 91/1) Více informací: https://www.mua.cas.cz/cs/akce/workshop-sit-jako-perspektiva-historickeho-vyzkumu

27.8.2018

Odborné akce z oblasti digital humanities – září 2018

Digital Humanities Congress 2018, 6.–8. 9. 2018, Sheffield (Anglie)

Výroční konference EIT Digital 2018, 11. 9. 2018, Brusel (Belgie)

Textual Heritage and Information Technologies – El’ Manuscript 2018, 14.–18. 9. 2018, Vídeň – Kremže (Rakousko)

The Medieval Literary Canon in the Digital Age, 17.–18. 9. 2018, Gent (Belgie)

Více informací »

5.3.2018

DARIAH-CZ Workshop on Digital Humanities 2018

Partneři nově zformovaného konsorcia DARIAH-CZ připravili s podporou projektů DESIR a LINDAT/CLARIN jednodenní workshop, na kterém budou představeny mezinárodní i národní aktivity v oblasti digital humanities.

Workshop se bude konat 24. dubna 2018 od 9:15 v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1, a bude probíhat v anglickém jazyce.

Celý program a registrační formulář jsou na www.knav.cz/dariah

8.1.2018

Call for Papers (30.1. 2018): DH_BUDAPEST_2018

Centrum pro Digital Humanities Eötvös Loránd University připravuje ve spolupráci s DARIAH, CLARIN a Michael Culture Association konferenci věnovanou digital humaities ve smyslu nové, prudce se rozvíjející mezioborové vědní disciplíny. Konference je určena zejména vědcům ze středoevropského prostoru.

Termín a místo konání: 27.–31. 5. 2018, Budapešť (Maďarsko)

Web konference: https://eadh.org/news/2017/12/10/dhbudapest2018

Call for Papers – uzávěrka 30. 1. 2018

19.12.2017

Call for Papers (8. 1. 2018): DHSI Conference & Colloquium

V červnu 2018 Digital Humanities Summer Institute, University of Victoria, pořádá konferenci a kolokvium určené k prezentaci projektů a dosažených výsledků výzkumu v oblasti digital humanities.

Termín a místo konání: 4.–15. 6. 2018, Victoria (Kanada)

Web konference: http://dhsicolloquium.org/cfp/

Call for Papers – uzávěrka 8. 1. 2018

15.11.2017

Workshop – Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie

22. 11. v 10 hod. – knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++.

30.10.2017

Ohlasy z konference ADHO 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities , která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“.

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/

22.9.2017

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti.

Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

Archiv aktualit