Wiley Online Library

Wiley Online Library
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: články / knihy
  • Formát: text / PDF
  • Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
  • Pokrytí: 1986–současnost
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: angličtina / němčina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Návody (pouze anglicky)

Popis:

Wiley Online Library je multioborová databáze elektronických časopisů, knih a dalších dokumentů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons. V rámci licence KNAV získáte přístup k vybraným elektronickým knihám a kompletní časopisecké produkci.

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth