Web of Science

Popis:

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Thomson Reuters. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím:

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy více jak 12 000 impaktovaných časopisů z celého světa (včetně open-access) a přes 160 000 sborníků. Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

Součástí jsou následující citační indexy:

 • Science Citation Index Expanded (8718 titulů),
 • Social Sciences Citation Index (3198 titulů),
 • Arts & Humanities Citation Index (1752 titulů),
 • Conference Proceedings Citation Index / Conference Proceedings Citation Index- Science,
 • Book Citation Index,
 • Current Chemical Reactions,
 • Index Chemicus (68 titulů).

BIOSIS Citation Index je světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti přírodních věd. Obsahuje více než 23 milionů bibliografických záznamů článků, sborníků, knih či výzkumných zpráv včetně citačních vazeb. Pokrývá dokumenty od roku 1994 do současnosti.

Current Contents Connect obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty aktuálně vydaných odborných časopisů, knih, ale také vybraných webových stránek a dokumentů. Umožňuje tak získat přehled o aktuálně vydávané literatuře na vybrané téma. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující edice:

 • Zemědělství, biologie a vědy o životním prostředí,
 • Sociální vědy a vědy chování,
 • Klinická medicína,
 • Fyzika, chemie, nauky o Zemi,
 • Strojírenství a technologie,
 • Humanitní vědy,
 • Obchod,
 • Elektronika a komunikace.

Data Citation Index je databáze zaměřená na práci s výzkumnými daty, datovými sadami a výzkumnými zprávami. Jejím prostřednictvím je možné objevovat užitečná data související s vybraným tématem. V rámci licence KNAV získáte přístup k edicím Science a Social Sciences & Humanities.

Derwent Innovations Index umožňuje rychlé a přesné vyhledávání patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací. Díky bázi Derwent Patent Citation Index lze prostřednictvím citací vyhledávat i vazby mezi jednotlivými patenty. Pokrytí patentů sahá do roku 1963, pokrytí citací do roku 1973.

KCI-Korean Journal Database obsahuje bibliografické záznamy článků z přibližně 2 000 odborných časopisů publikovaných v Koreji. Obsahuje jak časopisy předplácené, tak vydávané formou open-access. Retrospektiva do roku 1980.

MEDLINE je přední bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd, vytvářená Národní lékařskou knihovnou Spojených států. Indexuje obsah z více než 4 900 oborových časopisů vydávaných ve 30 světových jazycích a výběrově také relevantní dokumenty z novin, magazínů a zpravodajů. K vyhledávání je možné využít oborový tezaurus Medical Subject Headings či identifikátory chemických substancí CAS registry numbers. Retrospektiva do roku 1950.

SciELO Citation Index je multioborová databáze umožňující přístup k odborným textům publikovaným v open-access časopisech v Latinské Americe, Španělsku, Portugalsku, Karibiku a Jižní Africe. Retrospektiva do roku 1997.

Zoological Record je nejstarší světovou databází z oblasti biologie zvířat. Obsahuje 4719 časopiseckých titulů a dalších dokumentů včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků s retrospektivou do roku 1994. Součástí je také rozsáhlá databáze názvů živočichů, která díky svému pokrytí sahajícímu do roku 1864 umožňuje sledovat vývoj jednotlivých pojmenování.

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.

 

 

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth