Web of Science

Web of Science

Popis:

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím:

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

Součástí jsou následující citační indexy:

 • Science Citation Index Expanded (tituly)
 • Social Sciences Citation Index (tituly)
 • Arts & Humanities Citation Index (tituly)
 • Conference Proceedings Citation Index / Conference Proceedings Citation Index- Science
 • Book Citation Index
 • Current Chemical Reactions
 • Index Chemicus (tituly)

BIOSIS Citation Index je světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti přírodních věd. Obsahuje bibliografické záznamy článků, sborníků, knih či výzkumných zpráv včetně citačních vazeb. Pokrývá dokumenty od roku 1994 do současnosti.

Current Contents Connect obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty aktuálně vydaných odborných časopisů, knih, ale také vybraných webových stránek a dokumentů. Umožňuje tak získat přehled o aktuálně vydávané literatuře na vybrané téma. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující edice:

 • Zemědělství, biologie a vědy o životním prostředí
 • Sociální vědy a vědy chování
 • Klinická medicína
 • Fyzika, chemie, nauky o Zemi
 • Strojírenství a technologie
 • Humanitní vědy
 • Obchod
 • Elektronika a komunikace

Data Citation Index je databáze zaměřená na práci s výzkumnými daty, datovými sadami a výzkumnými zprávami. Jejím prostřednictvím je možné objevovat užitečná data související s vybraným tématem. V rámci licence KNAV získáte přístup k edicím Science a Social Sciences & Humanities.

Derwent Innovations Index umožňuje rychlé a přesné vyhledávání patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací. Díky bázi Derwent Patent Citation Index lze prostřednictvím citací vyhledávat i vazby mezi jednotlivými patenty. Pokrytí patentů sahá do roku 1963, pokrytí citací do roku 1973.

KCI-Korean Journal Database obsahuje bibliografické záznamy článků z odborných časopisů publikovaných v Koreji. Obsahuje jak časopisy předplácené, tak vydávané formou open-access. Retrospektiva do roku 1980.

MEDLINE je přední bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd, vytvářená Národní lékařskou knihovnou Spojených států. Indexuje obsah z oborových časopisů vydávaných ve 30 světových jazycích a výběrově také relevantní dokumenty z novin, magazínů a zpravodajů. K vyhledávání je možné využít oborový tezaurus Medical Subject Headings či identifikátory chemických substancí CAS registry numbers. Retrospektiva do roku 1950.

SciELO Citation Index je multioborová databáze umožňující přístup k odborným textům publikovaným v open-access časopisech v Latinské Americe, Španělsku, Portugalsku, Karibiku a Jižní Africe. Retrospektiva do roku 1997.

Zoological Record je nejstarší světovou databází z oblasti biologie zvířat. Obsahuje časopisecké tituly a další dokumenty včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků s retrospektivou do roku 1994. Součástí je také rozsáhlá databáze názvů živočichů, která díky svému pokrytí sahajícímu do roku 1864 umožňuje sledovat vývoj jednotlivých pojmenování.

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.

 

 

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth