SpringerLink

SpringerLink
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: články / knihy
  • Formát: PDF
  • Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
  • Pokrytí: 1997–současnost
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: angličtina / němčina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Nápověda (pouze anglicky)

Popis:

SpringeLink je nejkomplexnější online kolekcí časopisů, knih a referenčních materiálů z oblasti vědy, techniky a medicíny z produkce vydavatelství Springer a dceřiných společností. Licence KNAV poskytuje přístup do Complete Collection, obsahující plné texty časopisů od roku 1997 do současnosti. Mimo to databáze obsahuje také knihy, časopisy, články a jiné dokumenty s volným přístupem.

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth