ScienceDirect

ScienceDirect
 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: PDF
 • Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
 • Pokrytí: 1993–současnost
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Návody (pouze anglicky):
  Prohlížení databáze – video / text
  Pokročilé vyhledávání – video / text
  Práce s výsledky vyhledávání – video / text
  Práce s dokumenty – video / text

Popis:

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Knihovna Akademie věd umožňuje přístup k titulům z kolekce Freedom Collection a dalším volně dostupným titulům z kolekce ScienceDirect Free Access Journals.

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth