ScienceDirect

 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: PDF
 • Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
 • Pokrytí: 1993–současnost
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Návody (pouze anglicky):
  Prohlížení databáze – video / text
  Pokročilé vyhledávání – video / text
  Práce s výsledky vyhledávání – video / text
  Práce s dokumenty – video / text

Popis:

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství.

Knihovna Akademie věd umožňuje přístup k celkem 2 657 titulům. Převážná část obsahu pochází z báze Freedom Collection obsahující 2 348 časopisů, zbylé tituly pak z báze Elsevier ScienceDirect Free Access Journals. ScienceDirect podporuje vyhledávání v plných textech i v obrázcích.

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth