SAGE Psychology Collection

SAGE Psychology Collection
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: články
  • Formát: text / PDF
  • Zaměření: psychologie
  • Pokrytí: 1999–současnost
  • Jazyk publikací: angličtina
  • Jazyk rozhraní: angličtina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Nápověda (pouze anglicky)

Popis:

V rámci kolekce Sage Psychology získáte přístup k recenzovaným časopisům z mnoha oblastí psychologie a souvisejících věd od vydavatelství Sage a dalších spolupracujících společností. Kolekce pokrývá dokumenty od roku 1999 do současnosti.

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth