ProQuest

 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články / knihy / disertace / noviny / jiné dokumenty
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1962–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: vícejazyčné
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Videonávody (pouze anglicky)
  Více materiálů

Popis:
ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům více jak 18 730 publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary.

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 hlavních bází z kolekcí ProQuest Central a ProQuest STM:

ProQuest Central
ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin, k více než 50 000 disertačních prací a k obchodním informacím z více než 40 zemí. Díky širokému záběru slouží jako centrální zdroj pro výzkumné pracovníky ze všech oborů. Zahrnuje dokumenty od roku 1971 do současnosti.

ProQuest Hospital Collection
Hospital Collection nabízí rozsáhlou kolekci časopisů, disertačních prací a dalších na důkazech založených zdrojů z oblasti medicíny.

ProQuest Natural Science Collection
Natural Science Collection je databáze zaměřená nejen na přírodní vědy, ale i vzdělávání v této oblasti. Díky tzv. hlubokému indexování umožňuje vyhledávat i obsah na úrovni obrázků, grafů či tabulek. Zahrnuje dokumenty od roku 1693 do současnosti.

ProQuest Science Journals
Science Journal je zdroj vhodný pro studenty a vědce v oblasti aplikované i teoretické vědy. Obsahuje více než 1 030 titulů, z toho více než 760 s plnými texty. Zahrnuje dokumenty od poloviny 80. let do současnosti.

ProQuest Technology Collection‎ (1962–current)
Technollogy Collection díky kombinaci plných textů a rozsáhlého indexu celosvětové oborové literatury pokrývá kompletní oblast technologického výzkumu a vývoje. Časové pokrytí je od roku 1962 do současnosti.

 

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth