ProQuest

ProQuest
 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články / knihy / disertace / noviny / jiné dokumenty
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1962–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: vícejazyčné
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Videonávody (pouze anglicky)
  Více materiálů

Popis:

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům odborných časopisů, knih, disertací a dalších publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary.

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 hlavních bází z kolekcí ProQuest Central a ProQuest STM:

ProQuest Central‎
ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin disertačním pracem a k obchodním informacím z více než 40 zemí. Díky širokému záběru slouží jako centrální zdroj pro výzkumné pracovníky ze všech oborů. Zahrnuje dokumenty od roku 1971 do současnosti.

ProQuest Hospital Collection‎
Hospital Collection nabízí rozsáhlou kolekci časopisů, disertačních prací a dalších na důkazech založených zdrojů z oblasti medicíny.

ProQuest Natural Science Collection‎
Natural Science Collection je databáze zaměřená nejen na přírodní vědy, ale i vzdělávání v této oblasti. Díky tzv. hlubokému indexování umožňuje vyhledávat i obsah na úrovni obrázků, grafů či tabulek. Zahrnuje dokumenty od roku 1693 do současnosti.

ProQuest Science Journals‎
Science Journal je zdroj vhodný pro studenty a vědce v oblasti aplikované i teoretické vědy. Zahrnuje dokumenty od poloviny 80. let do současnosti.

ProQuest Technology Collection‎ (1962–current)
Technollogy Collection díky kombinaci plných textů a rozsáhlého indexu celosvětové oborové literatury pokrývá kompletní oblast technologického výzkumu a vývoje. Časové pokrytí je od roku 1962 do současnosti.

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth