Oxford Journals Online – Full Collection

Oxford Journals Online – Full Collection
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: články
  • Formát: text / PDF
  • Zaměření: multioborová
  • Pokrytí: 1996–současnost
  • Jazyk publikací: angličtina
  • Jazyk rozhraní: angličtina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Nápověda (pouze v angličtině)

Popis:

Oxford Journals online umožňuje přístup k více než 400 odborných časopisů z produkce vydavatelství Oxford University Press. Časopisy pokrývají oblasti humanitních a společenských věd, práva a legislativy, věd o živé přírodě, medicíny, matematiky.

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth