NATO Science for Peace and Security – D, E

NATO Science for Peace and Security – D, E
  • Vzdálený přístup přes IOS Press Ebooks – EZProxy
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: knihy
  • Formát: PDF
  • Zaměření: bezpečnost, chemie, fyzika, životní prostředí
  • Pokrytí: 2007–2014
  • Jazyk publikací: angličtina
  • Jazyk rozhraní: angličtina,němčina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne

Popis:

Series A: Chemistry and Biology (SpringerLink)
Series B: Physics and Biophysics (SpringerLink)
Series C: Environmental Security  (SpringerLink)

Series D: Information and Communication Security (IOS Press EBooks)

Série D je zaměřena na oblast bezpečnosti informací, informačních systémů a komunikačních sítí. Zahrnuje témata, jako jsou zpracování signálu, kryptografie, informatika, počítačová bezpečnost, výzkumné a vzdělávací sítě, umělá inteligence, ale také nové možnosti využití počítačových sítí jako například vzdálené vzdělávání či telemedicína. Série obsahuje 29 knih od roku 2007 do současnosti.

Series E: Human and Societal Dynamics (IOS Press EBooks)

Série E je zaměřena na oblast lidské společnosti. Zabývá se novými výzvami v oblasti globální bezpečnosti, ekonomickými dopady teroristických akcí, řízení vědy a bezpečnosti v politice a mezinárodních vztazích. Zahrnuto je také řízení lidských zdrojů – vzdělání, odborná příprava, mobilita pracovníků atd. Série obsahuje 99 knih od roku 2007 do současnosti.

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy