NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – A, B, C
 • Vzdálený přístup přes SpringerLink – EZProxy
 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: knihy
 • Formát: PDF
 • Zaměření: bezpečnost, chemie, fyzika, životní prostředí
 • Pokrytí: 2007–2014
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina,němčina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Nápověda SpringeLink (pouze anglicky)
  Videonávod SpringerLink (pouze anglicky)

Popis:

Science for Peace and Security je program na podporu kooperace mezi vědci členských zemí NATO a dalších spolupracujících zemí. Výstupy této spolupráce jsou publikovány v rámci knižní edice NATO Science for Peace and Security. Ta je tématicky rozdělena do 5 sérií:

Series A: Chemistry and Biology (SpringerLink)

Série A se zabývá řešením bezpečnostních hrozeb plynoucích z využívání jaderných, biologických a chemických zbraní. Zahrnuje témata, jako jsou detekční prostředky, ochrana, likvidace chemických látek či dekontaminace. Z oblasti medicíny a biologie jsou pokryty témata infekčních chorob a očkování, zdravotních opatření, farmakologie a toxikologie, biotechnologií, genetiky a bezpečnosti potravin. Série obsahuje 30 knih od roku 2007 do současnosti.

Series B: Physics and Biophysics (SpringerLink)

Série B se zabývá řešením bezpečnostních hrozeb plynoucích z využívání jaderných a konvenčních látek a zbraní. Zaměřuje se na detektory, senzory, detekce explozí, biosenzory a biotechnologie či jadernou bezpečnost a ochranu. Série obsahuje 51 knih od roku 2007 do současnosti.

Series C: Environmental Security  (SpringerLink)

Série C řeší vědecké a technologické aspekty inovativních projektů souvisejících s bezpečností v oblasti životního prostředí. Zahrnuty jsou přírodní i člověkem způsobené katastrofy, klimatické změny, předvídání  a prevence katastrof či systémy pro podporu rozhodování a posuzování rizik. Série obsahuje 111 knih od roku 2007 do současnosti.

Series D: Information and Communication Security (IOS Press EBooks)
Series E: Human and Societal Dynamics (IOS Press EBooks)

 

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy