Lexikon des gesamten Buchwesens Online

Lexikon des gesamten Buchwesens Online
  • Typ zdroje: slovník
  • Dokumenty: hesla
  • Formát: text
  • Zaměření: knihověda
  • Pokrytí: 1987–současnost
  • Jazyk publikací: němčina
  • Jazyk rozhraní: angličtina
  • Možnost stažení: ne
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Návod (pouze anglicky)

Popis:

Lexikon des gesamten Buchwesens je výkladový slovník pro obor knihovědy a příbuzných věd. Obsahuje téměř 21 000 hesel ze všech oblastí souvisejících s knihou jakožto formou prezentace intelektuálního obsahu – od tvorby, distribuce, uchovávání až po zpracování dat až po mediální studia. Na tvorbě slovníku se podílelo více než 400 autorů a je založen na druhém, zcela revidovaném vydání LGB (9 vol., Stuttgart: Anton Hiersemann, 1987–2016).

 

vstup z KNAV