JSTOR

 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1665–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: angličtina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Návody (pouze anglicky)
  Nápověda (pouze anglicky)

Popis:

JSTOR je digitální knihovna obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních věd.

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 dílčích databází:

Arts & Sciences I – obsahuje 176 titulů z oborů ekonomie, historie, politologie, sociologie a dalších disciplín.

Arts & Sciences II – obsahuje 198 titulů z oborů ekonomie, historie, archeologie, klasických studií a  teritoriálních studií.

Arts & Sciences III – obsahuje 226 titulů zahrnující oblasti  jazyka, literatury, hudby, filmu, lidové kultury, můzických umění, náboženství, umění, historie umění a architektury.

Business I – obsahuje 70 titulů pokrývajících oblasti ekonomika a financí.

Business II – obsahuje 94 titulů a rozšiřuje databázi Business I o tituly, kde se prolínají oblasti ekonomie, práva, politiky a psychologie.

Life Sciences – obsahuje 350 titulů zaměřených na  ekologii, botaniku, ochranářství, paleontologii, zoologii, epidemiologii, zdravotní péči a vědu.

 

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth