ISSN

ISSN
  • Typ zdroje: bibliografická databáze
  • Dokumenty: časopisy
  • Formát: text / MARC 21
  • Zaměření: multioborová
  • Pokrytí: 1622–současnost
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: angličtina / francouzština
  • Možnost stažení: ne
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Návod (pouze anglicky)

Popis:

Registr ISSN je nejucelenějším referenčním zdrojem pro identifikaci periodik na světě, spravovaný mezinárodní organizací ISSN. Kromě přiděleného ISSN obsahují záznamy také doplňující bibliografické údaje jako je jazyk, vydavatel, forma a frekvence vydávání a další. Databáze českých periodik spravovaná Českým národním střediskem ISSN (Národní technická knihovna) je volně dostupná zde.

Mezinárodní registr je dostupný pouze po přihlášení ve studovně KNAV. Přihlašovací údaje jsou k dispozici u pracovníků Oddělení výpůjčních služeb.

 

 

 

 

vstup z KNAV