Emerald

Emerald
 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1988–současnost
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
  Nápověda (pouze anglicky)

Popis:

Emerald Premier je multioborová databáze, díky které získáte přístup ke kompletní produkci vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, cestovní ruch a pohostinství, doprava. Seznam titulů naleznete zde.

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth