Emerald

 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1988–současnost
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
  Nápověda (pouze anglicky)

Popis:

Emerald Insight je multioborová databáze, díky které získáte přístup k plným textům časopisů z produkce vydavatelství Emerald. Licence KNAV zahrnuje kolekce EngineeringManagement 200, pokrývající oblasti techniky, managementu a příbuzných věd.
 

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth