Ebsco

 • Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze
 • Dokumenty: články / knihy
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1886–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: angličtina, španělština, portugalština, němčina, turečtina, švédština, arabština, japonština, atd.
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Videonávody (česky)

Popis:

EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující databáze:

 • Academic Search Complete – celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Kromě periodik, které tvoří většinu obsahu, jsou zastoupeny také další typy dokumentů jako monografie, zprávy či sborníky z konferencí. V rámci databáze Academic Search Complete je dostupná také vlastní citační databáze společnosti Ebsco.
 • Business Source Complete – uznávaná bibliografická citační a plnotextová databáze z oblasti obchodu s retrospektivou do roku 1886.
 • Regional Business News – komplexní pokrytí regionálních (USA) publikací zaměřených na obchod.
 • Art Source – pokrývá oblast umění a příbuzných oborů jako je architektura či architektonický design. Obsahuje plné texty jak periodik, tak knih. Součástí je také obrázková galerie.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts – obsahuje rejstřík významných periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z oblasti knihovnictví, informační vědy a informačního marketingu.
 • GreenFILE – databáze zaměřená na dokumenty týkající se lidského působení na životní prostředí. Zahrnuje jak záznamy a abstrakty, tak i plné texty.
 • Education Resource Information Center jeden z hlavních zdrojů pro oblast vzdělávání. Obsahuje záznamy i plné texty periodik. Část z nich je obsažena v databázi Current Index of Journals in EducationResources in Education Index.
 • MEDLINE – databáze odborných medicínských informací vytvářená Národní lékařskou knihovnou USA. Databáze využívá oborové třídění MeSH (Medical Subject Headings) s možností vyhledávání citací z excerpovaných odborných časopisů.
 • Newswires poskytuje přístup k aktuálním zprávám nejvýznamnějších zpravodajských agentur Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire aBusiness Wire. Pomocí odkazu v záznamu je možné přistupovat k plným textům. Databáze uchovává zprávy za posledních 30 dní.

 

» vstup z KNAV
» vzdálený přístup EZ Proxy
» vzdálený přístup Shibolleth