Ebsco

Ebsco
 • Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze
 • Dokumenty: články / knihy
 • Formát: PDF
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1886–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: angličtina, španělština, portugalština, němčina, turečtina, švédština, arabština, japonština, atd.
 • Možnost stažení: ano
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Videonávody (česky)

Popis:

EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující databáze:

 • Academic Search Ultimate je celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Obsahuje více než 10 000 plnotextových časopisů, z toho přes 9 000 recenzovaných a více než 6 500 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě periodik jsou zastoupeny také monografie a zprávy a sborníky z konferencí a nově také více jak 67 000 videí od agentury Associated Press.
 • Business Source Ultimate je uznávaná bibliografická citační a fulltextová databáze z oblasti obchodu s retrospektivou do roku 1886. Obsahuje více než 3 500 plnotextových časopisů, z toho přes 2 100 recenzovaných a více než 1 400 bez jakéhokoliv časového omezení. Kromě časopisů v databázi naleznete také profily firem, ekonomické zprávy jednotlivých zemí, případové studie a další.
 • Regional Business News nabízí komplexní pokrytí regionálních publikací zaměřených na obchod. Zahrnuje více než 80 publikací ze všech oblastí USA.
 • Art Source pokrývá oblast umění a příbuzných oborů jako je architektura či architektonický design. Obsahuje plné texty více než 600 periodik a 220 knih. Součástí je také obrázková galerie čítající přes 63 000 položek.
 • Library, Information Science & Technology Abstracts obsahuje rejstřík více než 560 významných periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z oblasti knihovnictví, informační vědy a informačního marketingu.
 • GreenFILE je databáze zaměřená na dokumenty týkající se lidského působení na životní prostředí. Zahrnuje záznamy a abstrakty více jak 384 000 titulů a plné texty u téměř 5 000 dokumentů.
 • Education Resource Information center je jedním z hlavních zdrojů pro oblast vzdělávání. Obsahuje přes 1,3 miliónů záznamů včetně periodik obsažených v databázi Current Index of Journals in Education a Resources in Education Index.
 • MEDLINE je databáze autoritativních medicínských informací vytvářená Národní lékařskou knihovnou USA. Databáze využívá oborové třídění MeSH (Medical Subject Headings) s možností vyhledávání citací z více než 5 400 odborných časopisů.
 • Newswires poskytuje přístup k aktuálním zprávám nejvýznamnějších zpravodajských agentur Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire a Business Wire. Pomocí odkazu v záznamu je možné přistupovat k plným textům. Databáze uchovává zprávy za posledních 30 dní.

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth