Digitální knihovna Akademie věd ČR

Digitální knihovna Akademie věd ČR
  • Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze
  • Dokumenty: knihy / periodika
  • Formát: JPG / PDF
  • Zaměření: multioborová
  • Pokrytí: 1706–současnost
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: čeština, angličtina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne

Popis:

Kramerius

Vstup: http://kramerius.lib.cas.cz

Kramerius je sbírka digitalizovaných periodik a monografií z produkce Akademie věd ČR a jejích historických předchůdců, převážně z rozmezí 19. a 20. století, doplněná také o novější publikace z fondu Knihovny AV ČR. Veškeré bibliografické údaje a část dokumentů, které již nepodléhají autorským právům, jsou volně přístupné, obrazová data dokumentů podléhajících autorským právům jsou přístupná pouze na vyhrazeném počítači ve studovně KNAV.

Dokumenty lze stahovat v originálním formátu JPG, převádět do formátu PDF
(také ve verzi pro elektronické čtečky) či tisknout.

Nápověda

EPrints

Vstup: http://dlib.lib.cas.cz/

Databáze Eprints zpřístupňuje současnou časopiseckou produkci ústavů Akademie věd ČR a výběrově i externích vydavatelů. Obsahuje plné texty článků z celkem 23 periodik od roku 1991 do současnosti (u jednotlivých periodik se může lišit). Z externích vydavatelů je zastoupena Ostravská univerzita (Historica), nakladatelství Karolinum (Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica. Czech Economic Review) a Společnost pro dějiny vědy a techniky (Dějiny vědy a techniky). Texty článků jsou v českém či anglickém jazyce. V budoucnu se počítá se sloučením s digitální knihovnou Kramerius.

 

Webarchiv Akademie věd ČR

Vstup: http://webarchiv.lib.cas.cz/

Webarchiv je je nástroj pro archivaci a dlouhodobé uchovávání webových stránek pracovišť Akademie věd. Webové stránky jsou ukládány v měsíčním intervalu s retrospektivou do roku 2009. Do projektu Webarchiv je aktuálně zapojeno celkem 41 ústavů AV ČR.

Nápověda

 

volně přístupné