Digital Humanities

Digital Humanities
  • Typ zdroje: informační portál
  • Dokumenty: knihy / online zdroje / projekty / akce
  • Formát: text
  • Zaměření: humanitní a společenské vědy
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: čeština
  • Možnost stažení: ne
  • Možnost offline výpůjčky: ne

Popis:

Portál Digital Humanities zpřístupňuje informační zdroje z oblasti humanitních a společenských věd vytvářené a spravované v Akademii věd. Aktuálně zahrnuje zdroje ze 17 ústavů a pracovišť AV ČR, a to jak zcela dostupné online, dostupné pouze v konkrétních pracovištích, tak zdroje, které na převedení do elektronické podoby ještě čekají. Součástí portálu je také informativní sekce, která nabízí přehled odborné literatury, odborných akcí, zahraničních portálů a projektů v oblasti Digital Humanities.

 

 

volně přístupné