Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945

Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945
  • Typ zdroje: encyklopedie
  • Dokumenty: biografie
  • Formát: text
  • Zaměření: historie
  • Pokrytí: 1941–1945
  • Jazyk publikací: čeština
  • Jazyk rozhraní: čeština
  • Možnost stažení: ne
  • Možnost offline výpůjčky: ne

Popis:

Databáze obsahuje jmenný seznam Československých válečných parašutistů a paraskupin působících v rozmezí let 1941–1945. Záznamy obsahují jméno, fotografii, příslušnost k paraskupině a naskenovaný kmenový list.

 

volně přístupné