Cambridge Journals Online – Full Collection

Cambridge Journals Online – Full Collection
  • Typ zdroje: plnotextová databáze
  • Dokumenty: články
  • Formát: text / PDF
  • Zaměření: multioborová
  • Pokrytí: 2010 (v závislosti na titulu) – současnost
  • Jazyk publikací: angličtina
  • Jazyk rozhraní: angličtina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Návod (pouze v angličtině)

Popis:

Cambridge Journals Online nabízí přístup k více než 380 recenzovaným časopisům vydavatelství Cambridge University Press, pokrývajícím oblasti humanitních a společenských věd, věd o živé přírodě, technologie a medicíny.

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy
vzdálený přístup Shibboleth