Biological Abstracts Archive

Biological Abstracts Archive
 • Typ zdroje: bibliografická databáze
 • Dokumenty: články
 • Formát: text
 • Zaměření: biologie
 • Pokrytí: 1987–2009
 • Jazyk publikací: angličtina
 • Jazyk rozhraní: angličtina, francouzština, němčina, španělština, japonština, korejština, čínština
 • Možnost stažení: ne
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Nápověda (pouze anglicky)
  Nápověda (pouze anglicky)
  Více informací / Návody (česky)

Popis:

Biological Abstracts je bibliografická databáze z oblasti biologie, obsahující bibliografické záznamy a abstrakty článků z 4 387 časopisů z rozmezí let 1978–2009.

Biological Abstracts zahrnuje tři hlavní báze: Biological Abstracts 1990–2008, Biological Abstracts 1987–1989 a Zoogical Record 1978–2009.

Biological Abstracts pokrývá nejen tradiční disciplíny biologie – botaniku, zoologii, mikrobiologii, klinickou a veterinární medicínu, farmakologii, biotechnologii, životní prostředí či zemědělství, ale také interdisciplinární obory související s biologií, jako jsou biochemie, biofyzika a bioinženýrství. Databáze je podle časového pokrytí rozdělena do dvou částí: 1987–1989 a 1990–2008.

Zoological Record je nejucelenější databází literatury z oblasti zoologie na světě. Zahrnuje všechny aspekty zoologie, jako jsou biochemie, behaviorální vědy, genetika apod. Časové rozpětí je 1978–2009.

 

vstup z KNAV