Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)
 • Typ zdroje: bibliografická databáze
 • Dokumenty: knihy
 • Formát: text / obraz
 • Zaměření: historie
 • Pokrytí: 1501–1800
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: čeština
 • Možnost stažení: ne
 • Možnost offline výpůjčky: ne

Popis:

BCBT je odborná databáze mapující tiskařskou produkci cizojazyčných bohemik z období 16.–18. století. Databáze zahrnuje:

 • cizojazyčné tisky z tiskáren na území dnešní České republiky, bez ohledu na národnost autora a literární žánr (nepopisují se pouze tisky úřední);
 • zahraniční vydání cizojazyčných děl autorů pocházejících z území dnešní České republiky;
 • cizojazyčné spisy cizích autorů vydané v zahraničí, jestliže svým obsahem, místem vzniku, osobou mecenáše apod. prokazují vztah k českému, moravskému či slezskému prostředí (v dnešních hranicích České republiky).
 • V současné době je BCBT zpřístupněna dvojím způsobem:
  • Bohemika z období 16. a 17. století jsou publikována formou naskenovaných lístkových katalogů umožňující vyhledávání podle autorů, případně anonymních záhlaví a také tiskařů.
  • Bohemika 18. století jsou již zpřístupněna prostřednictvím systému Clavius, která umožňuje kombinované vyhledávání záznamů podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání. K těmto stručným záznamům jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobným analytickým popisem a signaturami zjištěných exemplářů.

Spisy J. A. Komenského a Bohuslava Balbína jsou zpracovány samostatně v rámci vlastních bibliografií.

 

 

volně přístupné