ASPI – Automatizovaný systém právních informací

ASPI – Automatizovaný systém právních informací

Přístup do ASPI je možný pouze v počítačové studovně KNAV.

Požádejte pracovníky knihovny o připojení.


 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: právní předpisy / knihy / články / bibliografické záznamy
 • Formát: text
 • Zaměření: právo
 • Pokrytí: 1918–současnost
 • Jazyk publikací: čeština / angličtina
 • Jazyk rozhraní: čeština / slovenština
 • Možnost stažení: ne
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Nápověda
  Nápověda dostupná v systému

Popis:

ASPI je automatizovaný systém pro práci s právními informacemi. Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství. Všechny zdroje jsou pravidelně monitorovány a obsah databáze je tak neustále aktualizován s ohledem na změny v právním řádu. Kromě aktuálních vydání jsou dostupné také všechny předchozí verze předpisů. V rámci služby Monitoring legislativního procesu je také možné sledovat komlexní přehled připravovaných změn v legislativě.

Licence KNAV umožňuje přístup do 5 hlavních částí ASPI:

 • Předpisy ČR – plné texty právních předpisů od roku 1918;
 • Judikatura – rozhodnutí soudů všech instancí a také některých jiných úřadů;
 • Předpisy EU a judikatura SDEU – předpisy, judikáty a další dokumenty (nařízení, rozhodnutí, směrnice, judikatura Soudního dvora EU);
 • Základní literatura – odborná periodika, cenná historická literatura a texty vybraných publikací vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer;
 • Bibliografie – odborné knihy s retrospektivou od roku 2000, desítky tisíc článků z odborných periodik od roku 1997.

 

vstup z KNAV