ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR
  • Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze
  • Dokumenty: knihy / periodika / jiné
  • Formát: text / PDF
  • Zaměření: multioborová
  • Pokrytí: 1985–současnost
  • Jazyk publikací: vícejazyčná
  • Jazyk rozhraní: čeština, angličtina
  • Možnost stažení: ano
  • Možnost offline výpůjčky: ne
  • Nápověda

Popis:

ASEP je institucionální repozitář Akademie věd ČR, sloužící ke zpracování a uchovávání informací o publikačních výstupech základního výzkumu prováděného vědeckými pracovníky jednotlivých ústavů AV ČR. Bibliografické záznamy jsou dostupné s retrospektivou až do roku 1985, v úplnosti pak od roku 1993. V některých případech mohou záznamy obsahovat také plné texty publikovaných dokumentů. V rámci nástroje Analytika ASEP lze vytvářet analytické, statistické a grafické výstupy výsledků základního výzkumu v rámci vědních oblastí, ústavů, útvarů a vědeckých pracovníků AV ČR.

volně přístupné