Anopress

Anopress

Licence umožňuje přístup pouze jedné osobě. Po ukončení práce s databází se odhlašte. Pokud je již někdo přihlášen, neodhlašujte jej.


 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: články / přepisy relací
 • Formát:  text / JPG
 • Zaměření: multioborová
 • Pokrytí: 1996–současnost
 • Jazyk publikací: čeština
 • Jazyk rozhraní: čeština
 • Možnost stažení: ne
 • Možnost offline výpůjčky: ne
 • Nápověda – dotazování
 • Nápověda – vyhledávací formulář

Popis:

Anopress je multioborová databáze monitoringu českých médií s retrospektivou do roku 1996.

Zpřístupňuje plné texty článků z českého periodického tisku (denní tisk, regionální tisk, oborová a zájmová periodika) a doslovné přepisy vybraných relací českého celostátního televizního vysílánícelostátního i regionálního rozhlasového vysílání.

U tištěných zdrojů (s výjimkou vydavatelství Economia) jsou kromě přepisů k dispozici i náhledy ve formátu JPG, a to zpětně do roku 2013.

 

 

vstup z KNAV
vzdálený přístup EZ Proxy