Zpřístupňování záznamů z Alephu ve vyhledávači Google

 

V zájmu efektivnějšího využití webového OPACu Aleph jsme implementovali službu, která zpřístupní záznamy uložené v systému Aleph internetovému vyhledávači Google. Uživatel tak při zadání názvu dokumentu, autora či dalších významných údajů do tohoto vyhledávače získá mezi výsledky vyhledávání i odkaz na dynamicky generovanou webovou stránku s bibliografickým záznamem dokumentu. Stránka obsahuje tabulkově uspořádaná pole v podobném stylu, jaký používá standardní zobrazení v OPACu Aleph (viz obr. 1). Prostřednictvím zobrazeného odkazu uživatel může snadno přejít přímo na konkrétní záznam v OPACu a dále již případně standardní cestou postupovat k vypůjčení knihovní jednotky.

simacek1

Obr. 1: Příklad zobrazení záznamu s odkazem do katalogu

Služba pravidelně (v týdenním intervalu) aktualizuje celý soubor záznamů tak, aby byly vyhledatelné pouze stále existující (nesmazané) bibliografické záznamy a nově vytvořené záznamy.

 

 

Šimáček, Marek. Zpřístupňování záznamů z Alephu ve vyhledávači Google. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zpristupnovani-zaznamu-alephu-ve-vyhledavaci-google/

Tisknout stránku