ZÍSKEJ, služba pro sdílení fondu, se otevírá pro všechny knihovny

 

ZÍSKEJ je národní platforma pro sdílení fondu, kterou vyvinula a provozuje Národní technická knihovna. Jejím cílem je zjednodušení poskytování meziknihovních výpůjčních služeb.

Služba ZÍSKEJ nabízí knihovnám možnost objednat jakýkoliv dokument a pohodlně sledovat stav objednávky. Jednoduché webové rozhraní dostupné na www.ziskej.techlib.cz umožňuje knihovníkům přehledně evidovat a zpracovávat požadavky čtenářů, nastavovat a spravovat profil své knihovny, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Služba je dostupná v podobě webové aplikace, knihovnám tak stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího vybavení.

V současnosti ZÍSKEJ knihovnám nabízí několik základních modulů:

 • autentizační modul a možnost slučování identit koncových uživatelů ­– čtenářů,
 • tvorba požadavků pro jednotlivé typy doručovacích služeb (nyní ZÍSKEJ nabízí meziknihovní výpůjční služby, posléze přibudou reprografie a meziknihovní reprografické služby a především elektronické dodávání dokumentů, v poslední fázi je plánováno zapojení mezinárodní meziknihovní výpůjční služby),
 • modul řízení požadavků, který zpracovává frontu příchozích požadavků na doručení dokumentu od koncových uživatelů nebo od knihoven, které koncové uživatele obsluhují,
 • avíza pro hlídání časových limitů výpůjček,
 • monitorování kvality služeb,
 • statistiky.

Jak se do ZÍSKEJ zapojit

K využívání této služby je nejdříve potřeba s Národní technickou knihovnou uzavřít smlouvu o poskytování a využívání služeb ZÍSKEJ. Poté zapojená knihovna, respektive její správce, od Servisního centra ZÍSKEJ dostane přístupové údaje. Správce knihovny pak sám určí knihovníky, kteří budou v jeho knihovně k práci se systémem autorizováni. Pak už nic nebrání tomu službu plně používat.

Obr. 1: Přihlašovací webové rozhraní

 

Kromě určení knihovníků, kteří mají do ZÍSKEJ přístup, má správce knihovny v uživatelském účtu možnost nastavit řadu parametrů, které následně ovlivňují chování systému. Je zde možnost aktivovat jednotlivé služby a nastavit za ně ceny. Dále je zde možné upravovat běžné provozní hodiny a plánované uzavírky, aby mohl systém správně vybírat nejvhodnější knihovny na zpracování požadavků. Správce také může vytvářet seznamy knihoven, se kterými chce jeho knihovna přednostně spolupracovat, nebo naopak seznam těch, s nimiž spolupráce není preferována.

Obr. 2: Lišta v ZÍSKEJ pro snadnou orientaci knihovníka: možnost editace profilu knihovny, vytvoření nové objednávky, sledování stavu zaslaných objednávek svých čtenářů či přijatých požadavků od jiných knihoven

 

Výhody ZÍSKEJ

 • Univerzální nástroj pro podporu sdílení fondů knihoven a doručovacích služeb,
 • výrazné rozšíření portfolia nabízených služeb díky vzájemnému sdílení tištěných i elektronických fondů,
 • pružnější model akvizice – pořizování informačních zdrojů až v okamžiku reálné potřeby v reálném čase (akvizice a údržba informačního portfolia je finančně náročná a mnoho institucí si nemůže dovolit nakupovat všechny dokumenty),
 • služba ZÍSKEJ může být nasazena na jakékoliv prostředí podporující základní mezinárodní standardy využívané v knihovnách (jako je MARC, NCIP, XML, HTML/CSS a UTF8),
 • zrychlení a zefektivnění doručování dokumentů díky monitorování objednávek v každé fázi jejich zpracování,
 • dostupné jako webová aplikace,
 • jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní,
 • možnost nastavení vlastních parametrů nabízených služeb v profilu knihovny,
 • možnost platby online přes platební bránu společnou pro všechny typy služeb,
 • modernizace knihovních služeb – online služby z jednoho místa,
 • školení knihovníků zapojených knihoven,
 • zajišťování procesní a technické podpory Servisním centrem ZÍSKEJ.

 

Novinky, aktuality, návody a další najdete na informačním portále www.ziskej-info.techlib.cz.

 

 

 

Soukalová, Kateřina. ZÍSKEJ, služba pro sdílení fondu, se otevírá pro všechny knihovny. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-16]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/ziskej-sluzba-pro-sdileni-fondu-se-otevira-pro-vsechny-knihovny/

Tisknout stránku