Zhodnocení Open Access Week v Knihovně AV ČR

 

www.knav.cz/oaw

Stejně jako v minulých letech se i letos Knihovna AV ČR připojila k mezinárodnímu Open Access Week (OAW), během kterého se vysoké školy, vědecké knihovny a další instituce z celého světa věnují intenzivní propagaci otevřeného přístupu (open access).

Záměrem KNAV pro OAW 2012 bylo především vzbudit pozornost uživatelů KNAV, což jsou z větší části studenti vysokých škol – lze tedy předpokládat, že některých se může problematika open access publikování v blízké budoucnosti přímo týkat. Z tohoto důvodu byl zvolen výrazný „mladý“ vizuální styl, který byl společný pro všechny propagační a informační materiály a byl inspirován motivem Andyho Warhola modifikovaným na „The Einstein´s Pretty Smart Soup“ v oranžovém barevném ladění.

 

Letos se OAW konal ve dnech 22.–28. 10. 2012 a v KNAV proběhly tyto akce:

 • Přednáška Ivy Burešové (Knihovna AV ČR) o otevřeném přístupu v Akademii věd a praktický výklad RNDr. Lukáše Ondiče (Fyzikální ústav AV ČR) o možnostech získání finanční dotace pro open access publikování. Přednášky se zúčastnilo asi 25 lidí a kromě knihovníků také řada vědeckých pracovníků, kteří publikují. Každý z účastníků dostal záložku do knihy a „placku“ s naším letošním mottem „Let´s open the Science“.
 • Každý z nově registrovaných uživatelů KNAV získal také „openaccessovou“ záložku do knihy a placku s výtvarným motivem OAW; během týdne přibylo 43 nových uživatelů, tj. bylo rozdáno 43 placek a záložek.
 • Na webu a ve studovně byl k dispozici k vyplnění soutěžní kvíz, ze správných odpovědí byl každý den vylosován jeden šťastlivec, který od nás obdržel tričko s motivem OAW. Online kvíz vyplnilo 72 uživatelů, 10 vyplněných kvízů bylo odevzdáno přímo v Hale služeb; úspěšnost správných odpovědí byla 70 %.
 • V knihovně byly pro všechny zájemce připraveny letáky a další propagační a informační materiály; ty byly také distribuovány na některé z ústavů AV ČR.

 

 

V elektronické i tištěné podobě jsme nabízeli: záložku do knihy s informacemi o open access a Open Access Week 2012, informační leták o open access (A4, oboustranný česko–anglický) a poster pro Open Access Week 2012.

Letos se k nám připojily ty ústavy:

 • Biologické centrum – 2 postery, 100 záložek, 100 letáků
 • Národohospodářský ústav – 1 poster, 50 záložek, 10 letáků
 • Etnologický ústav (kab. hudební historie) – 1 poster, 20 záložek
 • Psychologický ústav Praha – 25 záložek
 • Ústav organické chemie a biochemie – 1 poster, 50 záložek, 10 letáků
 • Sociologický ústav – 1 poster, 30 záložek, 4 letáky
 • Historický ústav – 50 záložek

Ústavům AV ČR byla také nabídnuta přednáška o Open Access, nabídku přijal např. Astronomický ústav AV ČR.

Na webu a na facebooku byla spuštěna prezentace Open Access Week v KNAV, kde byli zveřejňovány zajímavé informace o Open Access a fotografie např. z výroby triček.

 

 

A kromě toho všeho všichni zaměstnanci Služeb byli oděni do oranžových triček s výtvarným motivem OAW a logem KNAV a byli připraveni odpovědět na jakýkoli dotaz týkající se otevřeného přístupu.

 

 

 

 

 

Burešová, Iva; Krahulcová, Marina. Zhodnocení Open Access Week v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zhodnoceni-open-access-week-v-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku