Zemřel Jiří Zahradil

 

Ve věku 81 let zemřel dne 24. srpna 2011 v Praze Jiří Zahradil, bývalý dlouholetý ředitel Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací Československé akademie věd (ZK-ÚVI ČSAV), předchůdkyně dnešní Knihovny AV ČR, v. v. i. Jako ředitel nastoupil do centrální akademické knihovny v roce 1967 a působil v této funkci až do roku 1992. Je mu nutno přiznat řadu zásluh, které se týkají nejen rozvoje knihovny, kterou řídil, ale celé (dle tehdejší terminologie) soustavy vědeckých informací ČSAV.

Jiří Zahradil cílevědomě napomáhal rozvoji akademických knihoven, podstatně rozšířil metodickou pomoc těmto knihovnám a jejich pracovníkům, a to jak pořádáním porad, cyklů seminářů a krátkodobých kurzů, tak i ediční a publikační činností. Na zámku v Jirnech, který ZK – ÚVI ČSAV tehdy obhospodařovala, inicioval vybudování centrálního akademického depozitáře méně využívané vědecké literatury, všestranně podporoval trend zavádění a využití výpočetní a reprografické techniky a nově objevovaných informačních technologií do praxe akademických knihoven. V rámci  ČSAV inicioval  v roce 1984 zavedení automatizovaného systému evidence publikovaných vědeckých prací pracovníků Akademie (ASEP) a vytvoření příslušné databáze; její tvorba patří dnes k vysoce oceňované součásti činnosti knihoven AV ČR.  Vše ve zkratce uvedené dokládá také Zahradilova vlastní rozsáhlá publikační činnost.

Pamětníci jistě rádi věnují zesnulému Jiřímu Zahradilovi tichou vzpomínku.

Zdroj: Zpráva zaslaná 5. 9. 2011 do elektronické konference Knihovna

 

 

 

Burgetová, Jarmila. Zemřel Jiří Zahradil. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zemrel-jiri-zahradil/

Tisknout stránku