Webové stránky časopisu Knihy a dějiny

 

V lednu 2018 byl spuštěn nový web a zároveň (zatím nekompletní) archiv časopisu Knihy a dějiny. Jde o odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR, v. v. i. Časopis vychází pravidelně jednou ročně v režimu Open Access a je zaměřen zejména na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vydaná čísla jsou zveřejňována na nových webových stránkách, ale zároveň stále vycházejí v tištěné podobě (tištěná čísla lze zakoupit prostřednictvím e-shopu na webu Knihovědného oddělení).

Funkce webu

Web je klientem systému Kramerius, což znamená, že jsou všechna data (údaje o článcích a jejich plné texty) stahována z Digitální knihovny AV ČR a není tedy nutné vytvářet je pro web zvlášť. Stejně jako v Digitální knihovně AV ČR jsou tedy i na webu čísla zpracována na úroveň článku. Nejstarším ročníkem ve webovém archivu časopisu je ročník 18–19, vydaný v roce 2013. Starší ročníky jsou dostupné v Digitální knihovně AV ČR. Tento nástroj totiž umožňuje prohlížet pouze soubory ve formátu PDF, není proto možné zobrazit v rámci webu naskenované dokumenty. V současné době probíhá převod starších ročníků do formátu PDF, aby byl archiv kompletní. Kromě obsahu samotného časopisu obsahuje web také informace o něm v podobě editovatelných textových stránek (jde například o stránky O časopisu, Redakce, Citační pravidla atd.). Jde o nástroj, který by měl být po určitých menších úpravách použitelný také pro další časopisy, publikované jako Open Access.

Vyhledávání

V ročnících časopisu, které jsou obsahem webu, je možné vyhledávat podle autora, názvu, klíčových slov a rubriky. Kromě toho lze vyhledávat v plných textech článků. Vyhledávání je možné omezit jen na recenzované články a také rokem vydání. Primárně je zobrazen jednoduchý vyhledávácí formulář s jedním polem, pomocí funkce „přidat kritérium“ je možné přidávat další pole a spojovat je prostřednictvím logických operátorů. K nalezení článku je rovněž možno použít rejstřík autorůrejstřík klíčových slov nebo seznam rubrik. Výsledky se dají seřadit podle data vydání, relevance nebo abecedy.

Prohlížení

Po kliknutí na název článku se zobrazí jeho plný text v rámci celého čísla. Postupně je tak možné prohlédnout všechny články v jednom čísle. U každého článku je uveden název článku, jména autorů, čísla stran, která ukazují rozsah článku a také počet zobrazení. Podrobnější údaje včetně abstraktu, klíčových slov, údaje o recenzování atd., lze zobrazit pomocí ikony „i“. Články je možné sdílet vygenerováním trvalého odkazu, dále přes Facebook nebo Google+. V rozhraní pro prohlížení plných textů je také připraveno tlačítko pro vygenerování citačního záznamu pro aktuálně prohlížený článek. To by mělo být možné v dohledné době.

Administrativní rozhraní

V administrativním rozhraní je redakci časopisu umožněno editovat stránky s textem. Jde o rubriky O časopisu, Pro autory a jejich podrubriky a dále stránky Kontakt a E-shop a Aktualita na hlavní stránce webu. Jak je vidět na Obrázku 1, do obou rubrik (O časopisu a Pro autory) je možné přidat další podrubriky z předem připravených. Rubriky byly vybrány na základě prohlížení webových stránek asi třiceti různých periodik tak, aby byly použitelné pro různé časopisy. Byly použity ty rubriky, které se na prohlížených webech objevovaly nejčastěji. Po zaškrtnutí políčka (viz Obrázek 1) se stránka objeví na webu. Pokud je potřeba upravit anglickou verzi dané stránky, stačí se v pravém horním rohu přepnout na anglickou verzi webu.

Obr. 1 – Administrativní rozhraní webu časopisu Knihy a dějiny

Aby bylo možné web přizpůsobit pro jiný časopis, bude administrativní rozhraní umožňovat změnu jeho barvy. V administrativním rozhraní je rovněž možné přidávat nová čísla časopisu. K tomu je potřeba vložit identifikátor konkrétního čísla, který lze zjistit v Digitální knihovně AV ČR. Kromě toho je také potřeba vložit na web obrázek obálky časopisu, který se zobrazuje na všech stránkách kromě archivu.

 


 

Zdroje:

Knihy a dějiny [online]. Praha: Knihovna AV ČR v. v. i., 2018 [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://knihyadejiny.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížová, Jana. Webové stránky časopisu Knihy a dějiny. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/webove-stranky-casopisu-knihy-a-dejiny/

Tisknout stránku