Výroční konference IGeLU v Curychu

 

Letošní konference IGeLU, jež proběhla ve dnech 11.–13. září 2012, se konala ve švýcarském Curychu v prostorách známé technické vysoké školy ETH (Eidgenössische Technische Hochschule).

The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) zastupuje 370 institucí ze 40 zemí a hájí zájmy uživatelů produktů firmy Ex Libris. Sdružení se snaží prosadit priority a potřeby uživatelů, ovlivňuje vývoj softwaru a nabízí uživatelům sdílení informací prostřednictvím fóra a konferencí.

Konferenci již tradičně zahájil svou přednáškou předseda Jiří Kende, který nás seznámil s novinkami a dalšími důležitými informacemi ohledně fungování IGeLU. Speciálním hostem byl Paul Ayris, který je prezidentem LIBERu (Association of European Research Libraries) a ředitelem University College London Library. Jeho přednáška pojednávala o roli vědeckých knihoven v podpoře evropského výzkumu a z velké části se zabývala open access. Také se Paul Ayris zmínil o novém projektu Europeana Cloud, který by měl obsahovat nová metadata, nové nástroje a služby pro výzkumníky a novou platformu Europeana Research. Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy.

Mezi tématy přednášek a setkání produktových pracovních skupin (PWG) a speciálních zájmových pracovních skupin (SIWG) se vedle systémů Aleph, Voyager, Rosetta, Primo a dalších objevil i teprve čerstvě zaváděný a stále ještě dokončovaný systém Alma. Hodinová prezentace tohoto systému nové generace dávala tušit směr, jakým izraelská firma Ex Libris orientuje všechny své současné produkty – k jednoduchosti, přehlednosti a unifikaci. Přesto rozhraní a celkový dojem z Almy je značně rozporuplný, aplikace provozovaná v okně webového prohlížeče nevzbuzuje příliš silný dojem stability.

Přednášky týkající knihovního systému Aleph pojednávaly o řešení konkrétních problémů souvisejících s jeho provozem. Dalo by se říci, že společným pojítkem mezi většinou z těchto prezentací byla tvorba výstupů a způsob uložení dat v systému Aleph, resp. Oracle. Zástupci Ex Libris také nastínili budoucnost dalšího vývoje systému, nově připravované funkce a drobné změny. Podpora a vývoj systému je plánován minimálně po dalších 10 let.

Závěrečná přednáška Sally McCallum z Library of Congress se věnovala tzv. Linked Data, která by měla v budoucnu nahradit MARC21.

Nedílnou součástí konference bylo též hlasování o volbě předsedy a čtyř nových členů komise IGeLU. Předsedou na další tříleté období byl opětovně zvolen předseda stávající – Jiří Kende. Také jsme se zúčastnili schválení rozpočtu IGeLU.

Důležitou informací je, jak sdělil Jiří Kende, že členský poplatek zůstane stejný i pro rok 2013. V roce 2013 se bude konference IGeLU konat v Berlíně od 8. do 10.  září 2013.

Program a prezentace z letošní konference jsou k dispozici v angličtině:
http://igelu.org/conferences/2012-zurich

 

 

Durecová, Kateřina; Šimáček, Marek. Výroční konference IGeLU v Curychu. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyrocni-konference-igelu-v-curychu/

Tisknout stránku