Výroční konference IGeLU 2018

 

Výroční setkání uživatelů produktů firmy Ex Libris, sdružených do organizace IGeLU, se odehrálo v Praze ve dnech 20.–22. srpna 2018. Ve čtvrtek 23. srpna dále následoval program Developers Day, zaměřený více na konkrétní technická řešení. Pořadatelem byla Národní technická knihovna, v jejích prostorách se uskutečnil i společenský večer v pondělí 20. srpna. Samotná konference byla vzhledem k velkému počtu zájemců pořádána v hotelu Clarion Congress hotel ve Vysočanech, kde se sešlo 446 účastníků ze 39 zemí světa, na Developers Day bylo registrováno 139 účastníků.

V úvodní části účastníky přivítal předseda IGeLU Theo Engelman a pár slov pronesli i Bar Veinstein, prezident Ex Libris a generální manažer a viceprezident pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA) Ofer Mosseri. Během konference pak proběhly volby nového předsedy IGeLU a nových členů komise IGeLU, kterých jsem se jako zástupce KNAV účastnila. Novým předsedou se stal navržený Dave Allen ze State Library of Queensland v Austrálii. Návrh nových stanov IGeLU byl rovněž přijat, zahrnuje například i možnost v příštích letech uskutečnit volby elektronicky.

Program byl víceméně rozdělen do několika sekcí věnovaných různým produktům firmy Ex Libris. Nejvíce prostoru dostal systém Alma (knihovní systém + linkovací server + digitální knihovna (repozitář) + správa elektronických zdrojů + souborný katalog v jednom), na který přechází další zákazníci. V České republice tento systém zatím žádná knihovna nepoužívá, ale mohla jsem si poslechnout zkušenosti jiných knihoven. Zajímaly mě zejména příspěvky o přechodu ze systému Aleph na systém Alma. Jednu z těchto zkušeností přednesl Guy Shahaf, vedoucí Oddělení informačních technologií Elyachar Central Library patřící pod Technion Israel Institute of Technology v Haifě. Zaměřil se spíš na konkrétní dílčí úkoly, jako bylo skenování studentských a zaměstnaneckých průkazek přímo do Almy a aplikace čtečky čárových kódů knih, kterou připravili právě v jeho instituci a je k použití přes Google Play Store.

Další příspěvek o přechodu ze systému Aleph na Almu přednesli kolegové Bettina Kann a Stefan Majewski z rakouské sítě knihoven OBVSG (Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH). Jedná se o síť 89 univerzitních a vědeckých knihoven. Přechod probíhá v několika fázích, v roce 2014 se pustili do vymýšlení strategie, o dva roky později začaly první knihovny přecházet pod tento systém a poslední knihovny by měly pracovat v Almě v roce 2021. Zatím provozují síť knihoven souběžně v obou systémech a data z knihoven pracujících v Alephu se importují přes jakousi centrálu, kterou nazývají Aleph bridge, aby mohly být vystaveny pomocí discovery systému Primo, který používají v Almě.

Jedna kratší sekce byla věnována Alephu a výhledu do budoucna, přehledu plánovaných verzí; nejnovější verze 24 je plánována na rok 2022. Této sekce se zúčastnili zástupci zejména evropských knihoven, většina včetně KNAV provozuje verzi 22. Dále se Carmit Marcus z Ex Libris, která sekci vedla, věnovala přehledu drobných změn, zejména v nejbližší subverzi systému 23.3, která by měla být uvolněna v červnu 2019.

Jako tradičně byl uveden i blok Ex Libris Management Q and A, kde zástupci Ex Libris odpovídají na několik předem zaslaných otázek zákazníků. Letos se mnoho otázek týkalo systému Alma; většinu obtíží, které se vyskytly při provozu systému, slíbili tázaní zástupci firmy vyřešit.

Hlavní stratég firmy Oren Beit-Arie představil vizi Ex Libris do dalších let. Shrnul vývoj knihovních systémů a zdůraznil, že těžiště práce vidí v rozvoji systémů a služeb na bázi cloudu a v jejich propojenosti.

Příští konference IGeLU se bude konat 26.–29.8. 2019 v Singapuru. Program a další informace jsou uvedeny na webových stránkách akce.

 

 

 

Kuchtová, Marta. Výroční konference IGeLU 2018. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyrocni-konference-igelu-2018/

Tisknout stránku